คนไทยใช้เวลากับ social media 90 นาทีต่อวัน

 

Social Network แพลทฟอร์ม ไหนที่คนไทยนิยมมากสุด