ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด จัดการประชุมโต๊ะกลมพันธมิตรธุรกิจ มุ่งผลักดันบัณฑิตสู่ตลาดงานระดับสากล

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ จัดการประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อ “การผลักดันบัณฑิตสู่ตลาดงานระดับโลกและประโยชน์ต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากแสตมฟอร์ด” โดยมีวิทยากรรับเชิญพิเศษคือ เซอร์ ดรัมมอนด์ โบน อธิการบดี วิทยาลัยบัลลอย ออกซ์ฟอร์ด และนายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา เครือข่ายลอรีเอทประเทศไทย การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจ้างงาน ซึ่งบัณฑิตทุกคนต้องประสบเมื่อก้าวสู่โลกของวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาต่อการแข่งขันในตลาดงานระดับสากล

มร. กิลลส์ มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายลอรีเอทประเทศไทย รับหน้าที่กล่าวเปิดงานและเปิดประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายทั้งสำหรับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและผู้ว่าจ้าง โดยกล่าวว่า “เราต้องการให้นักศึกษาของเราได้ทำงานที่เหมาะสมหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยเพียง 20% ที่สามารถเข้าถึงหน่วยงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างภาคการศึกษากับภาคธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง และนับว่านักศึกษาของแสตมฟอร์ดมีโอกาสที่ดีที่มีเครือข่ายเข้าถึงกลุ่มผู้นำทางธุรกิจ และสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสู่การทำงานระดับมืออาชีพซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย”

เซอร์ ดรัมมอนด์ โบน อธิการบดี วิทยาลัยบัลลอย ออกซ์ฟอร์ด และนายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า “นักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกอบรมของบริษัทผู้ว่าจ้าง ทว่า ความสำเร็จที่แท้จริงย่อมขึ้นอยู่กับการที่มหาวิทยาลัยได้มอบทักษะในการปฏิบัติงานจริงแก่ผู้เรียนก่อนแล้ว อาทิ การทำงานเป็นหมู่คณะ ทักษะการสื่อสาร การเป็นที่เชื่อถือได้ และการรู้จักแก้ไขปัญหา เนื่องจากการทำงานจริงมักจะแตกต่างจากการเรียนในมหาวิทยาลัย ดังนั้น การสร้างพันธมิตรระหว่างแสตมฟอร์ดและบริษัทชั้นนำจากภาคธุรกิจจะให้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งแก่บัณฑิตของแสตมฟอร์ดและบริษัทที่ว่าจ้างบัณฑิตเหล่านั้นเข้าทำงาน”

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ของการประชุมโต๊ะกลม เป็นตัวแทนนำเสนอมุมมองของภาคธุรกิจธนาคาร กล่าวว่า “เรามีแนวโน้มที่จะว่าจ้างบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่เราเชื่อถือ เนื่องจากธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างนักศึกษาและผู้ว่าจ้าง เพราะเราต้องการให้พนักงานทำงานกับเราและพัฒนาความสามารถให้ต่อเนื่องในระยะยาว การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงถือเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทำให้เรามีโอกาสได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักศึกษา โดยแสตมฟอร์ดถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งมีความมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่เข้มแข็งกับภาคธุรกิจผ่านการประชุมโต๊ะกลม เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาสู่โลกภายนอกและภาคธุรกิจทั้งหมด”

ภายในการประชุมครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสเล่าถึงความกังวลและความท้าทายของตนเอง โดยมีบัณฑิตจบใหม่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จในการได้เข้าทำงานในตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝัน เพื่อส่งเสริมการเตรียมพร้อมของนักศึกษารุ่นน้องก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลอรีเอทสากล มีนักศึกษาในเครือกว่า 80 ประเทศ การประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการสร้างความบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดงาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 02-769-4000 โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.stamford.edu และ https://www.facebook.com/stamfordthailand