ดีแทคนำเสาสัญญาณรูปแบบใหม่ “ซิตี้ ไซต์” สู่ไทยเจ้าแรกรองรับการใช้งาน 3G, 4G

ดีแทคนำเสารูปแบบใหม่ “ซิตี้ ไซต์ (City Site)” สู่การขยายบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเป็นเจ้าแรก เพื่อรองรับการใช้งานหนาแน่นในเมืองที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือทั้ง 3G และ 4G สูงขึ้น โดยเสา “ซิตี้ ไซต์”นอกจากได้ถูกออกแบบมาให้รองรับทุกเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันรวมถึงสามารถอัพเกรดให้รอรับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคต  เพื่อเพิ่มความหนาแน่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่รองรับการใช้งานสมาร์ทโฟนในเมืองแล้ว “ซิตี้ ไซต์” ยังเป็นโซลูชั่นของเสาสัญญาณรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ในการออกแบบให้เข้ากับทัศนียภาพในเมือง ด้วยความสวยงามเข้ากับสภาพแวดล้อมและเพิ่มคุณสมบัติติดตั้งหน้าจออินเตอร์แอคทีฟ สามารถใช้เป็นสื่อโฆษณา ฉายภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงมีนาฬิกาแสงผลแบบ LED พร้อมรายงานอุณหภูมิอากาศในสถานที่นั้นแบบ real time ทำให้เพิ่มประโยชน์การใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย โดยดีแทคได้เริ่มนำมาทดลองใช้ที่พัทยาเป็นครั้งแรกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น และจะนำผลการใช้งานไปวางแผนขยายเสารูปแบบใหม่ “ซิตี้ ไซต์ สู่พื้นที่การใช้งานในเมืองต่อไป