ยอดขายโทรศัพท์มือถือในจีนลดลง 22% ในปี 2014

มีตัวเลขเปิดเผยจาก Chinese Academy of Information and Communication (CAICT) ว่าในปี 2014 ที่ผ่านมา ประเทศจีนมียอดขายโทรศัพท์มือถือลดลง 22% หรือเป็นตัวเลข 452 ล้านเครื่อง ลดลงจาก 579 ล้านเครื่อง ในปี 2013 โดยที่รวมทั้งฟีเจอร์โฟน และสมาร์ทโฟน

ปัจจุบันในประเทศจีนมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมด 519.7 ล้านเครื่อง และตั้งเป้าว่าจะโตขึ้นเป็น 574.2 ล้านเครื่องในปีนี้ และคาดว่าในปี 2018 ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศจีนจะต้องมีสมาร์ทโฟนใช้ หรือคิดเป็นมากกว่า 700 ล้านเครื่อง