5 ข้อ ที่ต้องจำให้ขึ้นใจก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่น

เฟซบุ๊กแฟนเพจ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เผยแพร่บันทึก “เรื่องถูกปฏิเสธเข้าประเทศ” ซึ่งกล่าวถึงข้อควรปฏิบัติ 5 ข้อ ที่คนไทยควรใช้เป็นแนวทางในการเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น เพื่อมิให้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น ปฏิเสธการเข้าประเทศ แม้ว่าปัจจุบันทางญี่ปุ่นจะอนุญาตให้ผู้ถือพาสปอร์ตไทยเข้าญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าก็ตาม สำหรับรายละเอียดมีดังนี้
 
“ช่วงหน้าหนาวที่ญี่ปุ่น มีคนไทยหนีร้อนมาพึ่งหนาวที่ญี่ปุ่นกันมากมาย ยิ่งตอนนี้ฟรีวีซ่า ยิ่งสบาย มีแค่พาสปอร์ตกับตั๋วเครื่องบินก็มาญี่ปุ่นได้ แต่ความจริงมีแค่นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ามาเที่ยวได้ง่ายๆ ช่วงนี้ทางสถานทูตฯ ได้ยินเรื่องร้องเรียนบ่อยๆว่าอุตส่าห์เดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้ว หอบเงินเตรียมมา ช็อปปิ้งเต็มที่แต่กลายเป็นว่า ตม. ญี่ปุ่นไม่ให้เข้าประเทศซะงั้น ผลสุดท้ายก็ต้องนั่งเครื่องบินกลับประเทศไทยไปตามระเบียบ ทางสถานทูตฯ จึงขอแนะนำผู้ที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น ว่าไม่ใช่แค่พาสปอร์ตกับตั๋วเครื่องบินเท่านั้น แต่ 5 ข้อหลักๆที่ ตม. ญี่ปุ่นเค้าใช้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวของคนไทยที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งต่อไปจะได้ไม่ผิดหวัง
       
       1. พาสปอร์ตมีอายุมากกว่า 6 เดือน
       2. วัตุประสงค์การเข้าเมืองเป็นความจริงเหมาะสม
       3. กิจกรรมที่จะเข้ามาดำเนินการในญี่ปุ่นสอดคล้องกับระเบียบ ตม. เช่นวีซ่าท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยวจริงๆ
       4. ระยะเวลาที่จะพำนักเป็นไปตามที่ ตม. อนุญาต
       5. ไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกเนรเทศ หรือเคยมีประวัติอาชญากรรมที่ญี่ปุ่น
 
แต่อย่างไรก็ดี การตัดสินใจทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับ ตม. ญี่ปุ่น ถ้าหากถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ ทางการญี่ปุ่นเค้าก็มีหลักการดำเนินการส่งตัวผู้ถูกปฏิเสธกลับประเทศไทย เช่น ถ้าเดินทางถึงญี่ปุ่น ช่วงเช้า หลังจากทางการตัดสินปฏิเสธให้เข้าประเทศ และได้เดินทางกลับประเทศไทยในวันเดียวกัน จะมีค่ารักษาความปลอดภัยในขณะที่อยู่ที่ญี่ปุ่น ประมาณ 22,000 เยนต่อคน แต่ถ้าต้องค้างคืนเพื่อรอเที่ยวบินขากลับในวันถัดไปจะมีค่ารักษาความปลอดภัย 33,000 เยน ต่อคน นอกจากนี้ ยังมีค่าโรงแรมซึ่งทางสายการบินที่เรานั่งมาจะเป็นผู้จัดหา ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ ผู้ถูกปฏิเสธให้เข้าญี่ปุ่นต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 
จะเห็นได้ว่านอกจากไม่ได้เข้าประเทศแล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายยุบยับ เสียเวลา แถมยังเสียอารมณ์อีกต่างหาก เพราะฉะนั้น ก่อนจะมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น สถานทูตฯ จึงอยากให้คนไทยเตรียมความพร้อมของเอกสารการเดินทางต่างๆ เช่น เอกสารสำรองห้องพัก, กำหนดการท่องเที่ยว ฯลฯ ให้พร้อมก่อนการเดินทางเข้าญี่ปุ่น ทั้งนี้ การอนุญาตให้เข้าหรือไม่ให้เข้าประเทศอยู่ในดุลพินิจและเป็นอำนาจของ ตม. ญี่ปุ่น สถานทูตฯ ไม่สามารถก้าวก่ายได้” สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ระบุ