เอไอเอส ออก 8 โปรโมชั่นใหม่ คิดค่าโทรเป็นวินาที

เอไอเอส ออก 8 โปรโมชั่นใหม่ คิดค่าโทรเป็นวินาที สำหรับลูกค้าในระบบพรีเพดและโพสต์เพด ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

โดยโปรโมชั่นใหม่ในระบบพรีเพด เหมาะกับลูกค้าที่มีพฤติกรรม “โทรสั้น” ในแต่ละครั้งเป็นประจำ และต้องการให้คิดค่าโทรเป็นวินาทีตามการใช้งานจริง   ซึ่งมีให้เลือกอย่างหลากหลายถึง 6 แพ็กเกจใหม่ ภายใต้ชื่อ “โปร วิวิ” อาทิ แบบที่คิดค่าโทรเป็นวินาที (Per Second) ด้วยอัตราค่าบริการ 1.6 สตางค์ / วินาที หรือแบบที่คิดค่าโทรเป็นบล็อก (Per Block) บล็อกละ 6 วินาที ด้วยอัตราค่าบริการ 9 สตางค์ / 6 วินาที เป็นต้น

รายละเอียดของ โปร วิวิ

 

รูปแบบการคิดค่าโทร             ทุกเครือข่าย(ต่อวินาที)

อัตราค่าโทร (ไม่รวม VAT)

โปร วิวิ

(ลูกค้าในระบบพรีเพด)

เฉพาะการโทรเท่านั้น

แบบที่ 1

1.6 สตางค์ / วินาที

แบบที่ 2

9 สตางค์ / 6 วินาที

แบบที่ 3

40 สตางค์ สำหรับ 30 วินาทีแรก  + วินาทีถัดไป วินาทีละ 1.6 สตางค์

แบบที่ 4

40 สตางค์ สำหรับ 30 วินาทีแรก  + 6 วินาทีถัดไป 6 วินาทีละ 9 สตางค์

แบบที่ 5

70 สตางค์ สำหรับ 60 วินาทีแรก  + วินาทีถัดไป วินาทีละ 1.6 สตางค์

แบบที่ 6

70 สตางค์ สำหรับ 60 วินาทีแรก  + 6 วินาทีถัดไป 6 วินาทีละ 9 สตางค์ 

นอกจากนี้สำหรับลูกค้าในระบบโพสต์เพด เอไอเอสออก “โปร iSecond” ที่คิดค่าโทรเป็นวินาที โดยมีให้เลือกใช้งานตามพฤติกรรมอีก 2 แพ็กเกจด้วย

นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า  “เอไอเอส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ออก 8 โปรโมชั่นใหม่ คิดค่าโทรเป็นวินาทีในครั้งนี้ เนื่องจากเราต้องการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดย “โปร วิวิ” และ “โปร iSecond” นี้  ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้าที่ชอบโทรสั้นอย่างแท้จริง”

ลูกค้าเอไอเอสในระบบพรีเพดและโพสต์เพด ทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ สามารถเลือก “โปร วิวิ” และ “โปร iSecond” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงกด *777 แล้วโทรออก (ฟรี) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th