ดีแทคชี้แจงความพร้อมรับมือ ให้ลูกค้าระบบเติมเงิน เร่งลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ตามที่ กสทช.ได้ประกาศขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการแบบเติมเงินในโครงข่าย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 หลังจากนั้นจะไม่สามารถใช้บริการได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และรักษาประโยชน์สาธารณะด้านความปลอดภัยในสังคมนั้น

ดีแทคแสดงความพร้อมในการเชิญชวนลูกค้าแฮปปี้ แบบเติมเงิน ที่ใช้กับมือถือ และใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ต่างๆ โดยดีแทคได้เร่งเตือนให้ลูกค้ารีบทยอยมาลงทะเบียนซิม ก่อนที่จะถึงวันที่กสทช. กำหนด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก  ลูกค้า สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น ศูนย์บริการดีแทค ร้านดีแทคเซ็นเตอร์ และตัวแทนร้านค้ารายย่อย ทั่วประเทศ นอกจากนั้น จะมีการจัดบูธรับจดทะเบียน เคลื่อนที่ไปในแหล่งชุมชน ที่พักอาศัยและย่านธุรกิจสำคัญทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รีบเข้ามาลงทะเบียนแสดงตัวตนให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้

ทั้งนี้ดีแทคได้เริ่มแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบผ่านทาง SMS  คอลเซ็นเตอร์ และสื่อต่างๆ แล้ว และกำลังเพิ่มช่องทางอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเพิ่มเติมต่อไป
·  สำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมใหม่ จาก ร้านของดีแทค , ตัวแทนร้านค้ารายย่อย , และร้านค้า 7-11  กรุณานำบัตรประชาชน   หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ ฉบับจริงมาด้วย  สำหรับชาวต่างชาติ ให้นำพาสปอร์ต มาเป็นหลักฐาน เพื่อลงทะเบียน ณ จุดจำหน่าย  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

·  ส่วนลูกค้าปัจจุบัน ให้ตรวจสอบสถานะว่าลงทะเบียนหรือยัง โดยการกด *151# แล้วโทรออก ระบบจะแจ้งข้อความอัตโนมัติ หากยังไม่ลงทะเบียน ระบบจะแจ้งรหัสสำหรับการลงทะเบียน 6 ตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียนมาให้ เมื่อสะดวกที่จะมาลงทะเบียนแล้ว ให้นำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ถ้าเป็นชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าว ใช้บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวที่ราชการออกให้ ทั้งนี้ต้องเป็นเอกสารฉบับจริง พร้อมซิมการ์ด มาที่ศูนย์บริการดีแทค ร้านดีแทคเซ็นเตอร์ และตัวแทนร้านค้ารายย่อย หรือ จุดจำหน่ายที่มีสัญญลักษณ์ “2 แชะ” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นลงทะเบียนผู้ใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟน ที่จัดทำโดย กสทช.

ทั้งนี้ลูกค้าแฮปปี้ แบบเติมเงิน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการดีแทค ร้านดีแทคเซ็นเตอร์ ทั่วประเทศ และ ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ 1678 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dtac.co.th