“iSkin” สติกเกอร์สุดเจ๋ง ควบคุมสมาร์ทโฟนผ่านผิวหนัง

นักวิจัยจาก Saarland University ในเยอรมนี และนักวิจัยจาก Carnegie Mellon University ของสหรัฐอเมริกา จับมือกันพัฒนาสติกเกอร์ซิลิโคน “iSkin” ที่บรรจุเซ็นเซอร์ซึ่งจะตอบสนองต่อการสัมผัสในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การกด การลาก เพื่อแปรเป็นคำสั่งสำหรับควบคุมสมาร์ทโฟนให้ทำงานได้ดังใจ
 
โดยนักวิจัยต้องการพัฒนาสติกเกอร์นี้สำหรับติดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน หรือใบหู และสั่งการให้มันควบคุมการทำงานของสมาร์ทโฟนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พ่วงใดๆ เพิ่มเติม
 
ยกตัวอย่างการทำงานง่าย ๆ ที่สติกเกอร์ iSkin ทำได้ เช่น รับสายโทรศัพท์, ควบคุมการทำงานของโปรแกรมเล่นเพลง, พิมพ์และส่งข้อความ เป็นต้น
 
สำหรับอุปกรณ์รุ่นโปรโตไทป์นั้นยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อสายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ แต่ในการพัฒนาต่อไปนั้น คาดว่าจะผนวกชิปที่ทำให้ iSkin สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ แบบไร้สายได้
 

 
ข้อดีของ iSkin ก็คือ มันสามารถออกแบบได้หลายรูปทรง ตามความเหมาะสม และความต้องการในการใช้งานของยูสเซอร์ เช่น ออกแบบสติกเกอร์ลายสวยๆ สำหรับแปะตามแขน หรือแปะบริเวณหูสำหรับทำหน้าที่รับสายโทรศัพท์
 
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ฟีเจอร์ต่างๆ ที่สติกเกอร์ iSkin ทำได้เป็นสิ่งที่นาฬิกาอัจฉริยะในปัจจุบันทำได้ แต่ตั้งขายในราคาแสนแพง ซึ่งไม่แน่ว่า หากสติกเกอร์ iSkin พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว นาฬิกาอัจฉริยะอาจกลายเป็นอดีตไปเลยก็เป็นได้