“ตราช้าง” จากเอสซีจี เปิดโครงการ “A Place WE Stand Design Awards 2015” ชวนนิสิตนักศึกษาประกวดออกแบบอาคารสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนพื้นที่ขาดแคลน

“ตราช้าง” จากเอสซีจี เปิดโครงการประกวดงานออกแบบสถาปัตย์ “A Place WE Stand Design Award 2015” เชิญชวนนิสิตนักศึกษาร่วมทำความดีตอบแทนสังคม ผ่านการออกแบบอาคารสาธารณประโยชน์มอบให้กับชุมชนในพื้นที่ขาดแคลน พร้อมเรียนรู้หลักการออกแบบผ่านประสบการณ์จริงด้วยการนำวัสดุก่อสร้างตราช้างที่มีอย่างหลากหลาย อาทิ หลังคาตราช้าง รุ่นลอนคู่ 6 มม. สมาร์ทบอร์ดตราช้าง รุ่นตกแต่ง และพรีคาสท์ คอนกรีต ซิสเต็ม (Precast Concrete System) จาก SCG Building Tech มาประยุกต์ใช้ในงานดีไซน์อย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม ตลอดจนมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างครบถ้วน ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท โดยผลงานที่ชนะจะถูกนำมาสร้างเป็นผลงานจริง โดยทางตราช้างจะเป็นผู้สนับสนุนงานก่อสร้างทั้งหมด ภายใต้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 1,800,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.meithailand.com/wallpaper ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้