7-11 ญี่ปุ่นใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่งสินค้าให้ผู้สูงอายุ

รถยนต์ไฟฟ้าคันเล็กที่ร้านสะดวกซื้อ7-11 ในญี่ปุ่นใช้ คือ รถยนต์ Toyota COMS ซึ่งเป็นรถยนต์ขนาด 1 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การชาร์ตไฟหนึ่งครั้งจะสามารถใช้งานได้นาน 6 ชั่วโมง และขับได้ไกลประมาณ 50 กิโลเมตรด้วยความเร็วได้ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีราคาจำหน่ายคันละ 668,000 เยน (ราว 220,000 บาท) 
 

 
ร้านสะดวกซื้อ7-11 ใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนี้ตั้งแต่ปี 2012 เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังบ้านสำหรับลูกค้าผู้สูงอายุ ที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปซื้อสินค้าที่ซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ ซึงปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเกือบ 30 ล้านคน หรือคิดเป็น 23.3% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ โดยร้านสะดวกซื้อ 7-11 ตั้งเป้าจัดหารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้บริการมากถึง 3,000 คันในทุกสาขาทั่วประเทศ