ไฟเขียว คูปองแลก "กล่องไฮบริด"ดูทีวีดาวเทียมได้ด้วยยืดอายุ 2 เดือน

กสทช.เพิ่มเงื่อนไขคูปองทีวีดิจิตอลเอื้อแลกกล่องแบบไฮบริดดูผ่านดาวเทียมได้ หวังแก้ปัญหาสัญญาณระบบดิจิตอลไม่ครอบคลุม คาด พ.ค.เริ่มใช้คูปองได้ พร้อมเตรียมขยายวันหมดอายุคูปองออกไปอีก 2 เดือน ทุกล็อต

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติให้เพิ่มเงื่อนไขในการใช้คูปองทีวีดิจิตอลที่ กสทช.แจกแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ให้สามารถแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่เป็น 2 ระบบได้ (ไฮบริด) คือ เป็นทั้งกล่องที่สามารถรับชมได้ทั้งระบบทีวีดิจิตอล (DVB-T2) และรับชมระบบทีวีดาวเทียม (DVB-S2) จากเดิมที่สามารถแลกได้แค่กล่องระบบดิจิตอลเท่านั้น ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาเตรียมการเพื่อให้เริ่มใช้คูปองดิจิตอลในการแลกกล่องระบบไฮบริดดังกล่าวได้ภายใน 2 เดือน หรือประมาณเดือน พ.ค.นี้
       
สำหรับกล่องไฮบริดดังกล่าว คาดว่าจะมีราคาสูงกว่ากล่องในระบบดิจิตอลเพียงอย่างเดียว ซึ่งการใช้งานสามารถติดตั้งกับสายอากาศระบบทีวีดาวเทียมที่ใช้งานอยู่เดิม ควบคู่กับการรับชมทีวีระบบดิจิตอลได้ทันที โดยระหว่างนี้ สำนักงานจะรีบเชิญผู้ประกอบการกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์มาประชุมเพื่อหารือถึงการดำเนินการ รวมถึงจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และกรรมการ กสทช. รับทราบ และจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว
       
“คูปองในล็อตแรกที่จะหมดอายุในวันที่ 31 พ.ค. นี้ รวมถึงล็อตอื่นๆ สำนักงาน กสทช. จะรีบเสนอต่อหัวหน้า คสช. ขอขยายระยะเวลาในการใช้คูปองทุกล็อตไปอีก 2 เดือน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีประชาชนมาใช้สิทธิแล้วประมาณ 4 ล้านใบ คิดเป็น 48% ของคูปองที่แจกทั้งหมด”

ที่มา : >> http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000038168