คน Gen X และ Gen Y ของไทยยอมลดเงินเดือน แลกเวลาทำงานยืดหยุ่นได้

คนไทย Gen X และ Gen Y ยอม “ลดเงินเดือน” เพื่อแลกกับความยืดหยุ่นในการทำงาน  เผยชีวิต ติด“สมาร์ทโฟน” จำเป็นทั้งเรื่องทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ไอที ได้เปิดเผยถึง  Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) ประจำปี 2557 ที่ได้สำรวจบุคลากรอายุ 18 ถึง 50 ปีใน 15 ประเทศ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์ อินเทอร์เน็ต และการใช้เครือข่าย เพื่อสะท้อนถึง ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัทท่ามกลางอิทธิพลของแนวโน้มไลฟ์สไตล์ที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง 
รวมทั้งความท้าทายที่บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญ ในการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของพนักงานและองค์กรธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ท่ามกลางความสามารถทางด้านโมบิลิตี้ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และเทคโนโลยีที่นำเสนอข้อมูลทุกที่ทุกเวลาสำหรับ
ผลสำรวจของไทย พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากร Gen X และ Gen Y ยอม “ลดเงินเดือน” เพื่อแลกกับความยืดหยุ่นในการทำงาน และ 100 เปอร์เซ็นต์ ของบุคลากรทั้งหมดเลือก“สมาร์ทโฟน” เมื่อจำเป็นต้องเลือกเพียงอุปกรณ์เดียวสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว