คนไทยใช้สมาร์ทโฟนมากสุด แต่อ่านหนังสือน้อยสุด

ในแต่ละวันคนไทยใช้เวลาไปกับสื่อหลายสื่ออย่างมาก ทั้งที่อยู่ในบ้านเอง และภายนอกบ้าน ซึ่งคนไทยยังคงใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง เฉลี่ย 3.06% รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ 2.43% และทีวี 2.35%

ส่วนสื่ออื่นๆ ที่เห็นแนวโน้มในตลาดลดลงมากตั้งนานแล้วคือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นสื่อที่คนไทยใช้เวลาด้วยน้อยที่สุด คือ 0.9% และ 0.89% เท่านั้น