คนไทยใช้สมาร์ทโฟนมากสุด แต่อ่านหนังสือน้อยสุด


by admin
06-07-2015 00:00:00

ในแต่ละวันคนไทยใช้เวลาไปกับสื่อหลายสื่ออย่างมาก ทั้งที่อยู่ในบ้านเอง และภายนอกบ้าน ซึ่งคนไทยยังคงใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง เฉลี่ย 3.06% รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ 2.43% และทีวี 2.35%

ส่วนสื่ออื่นๆ ที่เห็นแนวโน้มในตลาดลดลงมากตั้งนานแล้วคือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นสื่อที่คนไทยใช้เวลาด้วยน้อยที่สุด คือ 0.9% และ 0.89% เท่านั้น

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter