คนไทยแห่เที่ยวต่างประเทศ จ่าย 4 หมื่นอัพต่อครั้ง อยู่ 6 คืน ญี่ปุ่นฮิตสุด

ผลสำรวจฉบับล่าสุดเกี่ยวกับ แผนการท่องเที่ยวระดับโลกวีซ่า ประจำปี2558 (Visa Global Travel Intentions Study2015)พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย 89% ออกเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ มากสุด 5 ทริปต่อคน ใช้จ่าย 44,000 บาท