10 องค์กรใช้งบโฆษณาสูงสุด สิงหาคม 58 ยูนิลีเวอร์ แชมป์ใช้งบ 833 ล้านบาท – สำนักนายกฯ รั้งที่ 2 ใช้ไป 223 ล้านบาท

สำหรับ 10 อันดับ Advertisers หรือ องค์กรที่ใช้งบซื้อสื่อโฆษณาสูงสุดของเดือนสิงหาคม 2558  นีลเส็น ประเทศไทย รายงานว่า บริษัท ยูนีลีเวอร์ (ไทย)  บริษัทผู้จัดจำหน่ายคอนซูเมอร์โปรดักส์ ยังคงเป็นอันดับ 1 ใช้งบโฆษณาไป 833 ล้านบาท

ส่วนอันดับ 2 ยังคงเป็น สำนักนายกรัฐมนตรี ใช้งบโฆษณา 223 ล้านบาท แต่ใช้ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558 ใช้งบไป 422 ล้านบาท 

ตามมาด้วยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 221ล้านบาท (ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ส.ค.2557 ใช้ไป 244 ล้านบาท)  บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นีเวีย 213 ล้านบาท พีแอนด์จี (ประเทศไทย) 166 ล้านบาท  บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส (เอไอเอส) ใช้ไป 153 ล้านบาท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ 147ล้านบาท   บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) ใช้ไป 144 ล้านบาท  บริษัทโคคา โคล่า ประเทศไทย 141  ล้านบาท  และบริษัทลอรีอัล ประเทศไทย 125 ล้านบาท