“ฐากร” ก่ายหน้าผาก แก้ปัญหาทีวีดิจิตอลไม่คืบ

ฐากรชี้ 10 ปัญหาทีวีดิจิตอลยังแก้ไม่ตก ที่ทำได้ตอนนี้แค่แจกคูปองเพิ่มเติมอีก 11.6 ล้านใบ ส่วนเรื่องสำคัญๆ อย่างการขยายเวลาใบอนุญาต การเลื่อนเวลาจ่ายค่าใบอนุญาตงวดที่ 3 ตลอดจนการลดค่าเช่าโครงข่ายยังไร้ข้อสรุป เผยเร่งหาข้อยุติไม่เกินต้นเดือน มี.ค.
 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการ กสทช.วาระพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอล ซึ่งคณะทำงานได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการทั้ง 22 ช่องว่า สำนักงาน กสทช. ได้รายงานปัญหาทีวีดิจิตอล 10 ประเด็น เสนอต่อที่ประชุม โดยประเด็นที่ได้ข้อยุติแล้ว คือ การแจกคูปองเพิ่มเติม จำนวน 11.6 ล้านใบ โดยในวันที่ 16 ก.พ. คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ (คตร.) จะเชิญสำนักงานฯ ไปชี้แจงการแจกคูปองเพิ่ม
 
เบื้องต้น คาดว่าจะได้รับการอนุมัติสำหรับครัวเรือนที่จะได้รับแจกคูปองเพิ่มในรอบนี้ ประกอบด้วย ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิครั้งที่แล้วแต่คูปองยังไม่ถึงมือผู้รับ ครัวเรือนที่เพิ่งมีเจ้าบ้าน ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านมีผู้อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน บ้านพักราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การแจกเพื่อแก้ไขปัญหาคูปองที่ค้างอยู่ที่ไปรษณีย์ โดยจะใช้วิธีการส่งคูปองผ่านระบบไปรษณีย์ปกติไม่ลงทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาคูปองไม่ถึงมือ และตกค้างที่ไปรษณีย์กว่า 1.1 ล้านใบ นอกจากนี้ การส่งแบบธรรมดาจะประหยัดกว่าจากราคาฉบับละ 10 บาท เหลือเพียงฉบับละ 3 บาท
 
“งบประมาณในการแจกคูปองเรายังใช้กรอบงบประมาณเดิมที่มีอยู่ คือ 11,000 ล้านบาท ซึ่งการแจกครั้งที่แล้วใช้เงินไปเพียง 4,000-5,000 ล้านบาท เท่านั้น การแจกครั้งนี้ก็คาดว่าจะมีประชาชนมาแลกประมาณ 60% ใกล้เคียงกับคราวที่แล้ว ดังนั้น คาดว่าจะใช้เงินอีกประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท”
 
ส่วนประเด็นเรื่องการเรียงช่องเป็นอำนาจของสำนักงานฯ ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องการเรียงช่องโทรทัศน์ของ กสทช. ปัจจุบันเกือบทุกแพลตฟอร์มได้ดำเนินการออกอากาศเป็นไปตามประกาศแล้ว แต่มีบางแพลตฟอร์มที่ยังไม่ดำเนินการ จึงให้มีกระบวนการปรับ และมาตรการทางปกครอง ส่วนในเคเบิลทีวีจะให้ กสทช. เขต และภาคไปทำการตรวจสอบว่ามีผู้ให้บริการรายใดที่ยังไม่เรียงช่อง และมีเจตนาหลบเลี่ยงหรือไม่
 
ขณะที่เรื่องการทำประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอล มูลค่าโครงการ 60 ล้านบาท ได้ออกประกาศประกวดราคาแล้วเพื่อให้การทำประชาสัมพันธ์เป็นไปตามประกาศที่กำหนดไว้ สำหรับเรื่องการลดค่าเช่าโครงข่ายนั้น สำนักงานฯ ได้พิจารณาเรื่องแล้ว และส่งต่อให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) พิจารณาว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไร
 
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) นั้น สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างประกาศเก็บเงินใหม่ โดยเสนอให้จ่ายเงินปีละ 0.1-1% ของรายได้ และไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมย้อนหลัง จากเดิมที่เก็บปีละ 2% ของรายได้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องนี้ภายใน 5 เดือน และสามารถออกประกาศฯ ได้ใหม่ประมาณเดือน ก.ค.-ส.ค.2559
 
นายฐากร กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องสำคัญที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ประกอบด้วย การเลื่อนการชำระเงินค่าใบอนุญาตงวดที่ 3 การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล การขอคืนใบอนุญาต การขอเงินสนับสนุนกองทุน กสทช.เพื่อทำเรตติ้งใหม่ การให้ กสทช.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำสัญญาณทีวีดิจิตอลขึ้นดาวเทียมตามกฎมัสแครี ซึ่งต้องใช้งบประมาณปีละ 200 ล้านบาท ทั้งหมดจะเร่งพิจารณาให้รอบคอบ โดยประเด็นหลังคาดว่าจะอยู่ในอำนาจที่ กสทช. ทำได้ และนำเข้าที่ประชุม กสทช.ในครั้งต่อไป โดยน่าจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ 29 ก.พ. หรืออย่างช้าภายในต้นเดือน มี.ค.