เทียบโปร 4 G จาก 3 ค่ายมือถือ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้เปรียบเทียบโปรโมชั่นบริการ 4 G ของโทรศัพท์มือถือ 3 ค่าย เอไอเอส ดีแทค และทรู ที่ออกมา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 
วิธีเปรียบเทียบราคา คำนวณจากอัตราค่าโทรขั้นสูง โดยเฉลี่ยต่อนาที ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ผู้ให้บริการรายนั้นได้รับอนุญาต และอัตราค่าบริการที่หักจากค่าโทรแล้วคิดเป็นอัตราค่าบริการข้อมูลในอัตรา บาท/MB 
 
ผลปรากฎว่า แพคเกเกจราคาของ AIS ถูกสุด โดยมีค่าโทรต่ำกว่า 0.69 บาท /นาที ค่าใช้อินเทอร์เน็ต ต่ำกว่า 0.26 บาท/MB  ส่วนแพคเกจของ DTAC และTRUE มีค่าโทรไม่เกิน 0.82 บาท/นาที และค่าใช้อินเทอร์เน็ต 0.28บาท/ นาที