เปิดแผน “นันยาง ชูก้าร์” รองเท้าน้องใหม่จากค่ายนันยาง