THAIFEX-World of Food Asia เดินหน้าสวย ความสัมพันธ์การค้าต่างประเทศราบรื่น ดึงเงินเข้าประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ หอการค้าไทย และ Koelnmesse จัดงาน THAIFEX-World of Food Asia งานแสดงสินค้าและอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง การจัดงานนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร ตั้งแต่ปี 2552-2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ ตอกย้ำความพร้อมการจัดงานปีนี้ ดึงผู้ร่วมจัดงานจากทั่วโลกกว่า 1,900 บริษัท จาก 40 ประเทศทั่วโลก พร้อมขยายพื้นที่จัดงาน 10,000 ตร.ม. มั่นใจมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทยจะเติบโตขึ้น พร้อมเดินหน้าวางนโยบายผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารของไทยรวมทั้งธุรกิจบริการร้านอาหาร ให้ขยายตัวในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า “งาน THAIFEX-World of Food Asia ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2547 โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และ โคโลญเมสเซ ช่วยกันผลักดันให้งานนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมอาหารโลก สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาคการส่งออกสินค้าอาหารของประเทศไทยให้เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากตัวเลขการส่งออกสินค้าอาหารของไทยไปตลาดสำคัญเช่น ประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2552-2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 17 ต่อปี โดยในปี 2558 มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารของไทยไปยังจีนมีมูลค่าถึง 30,740 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากมูลค่าการส่งออกอาหารไทยไปจีนในปี 2552 เกือบสามเท่าตัว นอกจากนี้ในปี 2559 แนวโน้มการส่งออกสินค้าอาหารไทยไปจีน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในเดือนมกราคม 2559 มูลค่าการส่งออกขยายตัวสูงถึงร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้าอาหารส่งออกสำคัญของไทยไปตลาดจีน อาทิ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ สินค้าประมง กุ้ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง ปลา อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เครื่องดื่ม เป็นต้น”

“การจัดงาน THAIFEX-World of Food Asia เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ครัวของโลก” เพื่อยกระดับสร้างการยอมรับในสินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหารไทย รวมทั้งขยายฐานการส่งออกสินค้าและบริการอาหารไทยสู่ตลาดโลก งานนี้มีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศและระดับภูมิภาค จากการที่ผู้เข้าร่วมงานทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ นำสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เทคโนโลยีและบริการด้านอาหารทุกประเภท พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่มาจัดแสดง งานนี้จึงเป็นเวทีเจรจาการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ขยายวงกว้าง และกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” นางมาลี กล่าวเพิ่มเติม

การจัดงานนี้ยังมีบทบาทในการสร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ โดยในปี 2558 มียอดเงินหมุนเวียนตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน จำนวน 8,189.00 ล้านบาท วันเจรจาธุรกิจ มีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าทันที 1,406.00 ล้านบาท และยอดสั่งซื้อภายใน 1 ปี 6,709.20 ล้านบาท ระหว่างวันจำหน่ายปลีก ผู้เข้าร่วมงานสามารถจำหน่ายสินค้าปลีก คิดเป็นมูลค่า 73.80 ล้านบาท และในปี 2559 นี้ คาดว่ามูลค่าการสั่งซื้อสินค้าในวันธุรกิจและมูลค่าการจำหน่ายปลีก จะไม่ลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้มดีขึ้น จึงคาดว่าความต้องการสินค้าอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น ด้านการประมาณการรายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าชมงานจากต่างประทศที่มาร่วมงานในปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าชมงาน (Visitors) ชาวต่างประเทศจำนวน 6,422 คน และผลการสำรวจค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายในประเทศไทยจำนวน 108,164 บาท/คน/ทริป จึงประมาณการได้ว่าประเทศไทยมีรายได้จากผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศต่องาน THAIFEX 2015 เท่ากับ 694.63 ล้านบาท สำหรับคู่ค้าสำคัญของไทยที่เข้าร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia จาก 10 ประเทศแรกเรียงตามลำดับจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เยอรมนี อิตาลี สิงคโปร์ เวียดนามและตุรกี ส่วนประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยที่เยี่ยมชมและเจรจาการค้าภายในงานมากที่สุด 10 ประเทศแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี เวียดนาม ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ผ่านการจัดงาน THAIFEX-World of Food Asia อาทิ (1) โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมงานและมีแผนการขยายพื้นที่การจัดงานในแต่ละปี โดยการจัดงานในปีนี้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ตร.ม. เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เข้าร่วมงาน (2) กลยุทธ์ในการผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากล เช่น การจัดการฝึกอบรม/สัมมนาภายในงานในหัวข้อเกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรมอาหาร และทิศทางการตลาดสินค้าอาหาร และ (3) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจส่งออกภายในงาน โดยมีคูหาให้บริการคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ และให้บริการผ่านสายด่วน DITP Call Center 1169

งาน THAIFEX-World of Food ASIA 2016 จะจัดให้มีวันเจรจาธุรกิจระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-18.00น. และวันจำหน่ายปลีกระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-20.00น. ณ​ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th และ www.thaitradefair.com หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169