ตลาดนัดวันอาทิตย์

วันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ออสเตรเลียอาจจะไม่มีอะไรให้ทำมากมายนัก เพราะร้านรวงต่างๆ ก็มักจะหยุด ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้าน ไปเที่ยวพักผ่อนตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ทำงานบ้าน หรือ ไปโบสถ์

แต่ผู้คนอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงชื่นชอบกับการช้อปปิ้ง ตลาดนัดวันอาทิตย์จึงกลายเป็นชีวิตอีกด้านหนึ่งของคนออสเตรเลีย รวมถึงคนต่างชาติมากมายที่นิยมของถูก ของแปลก ของสะสม หรือ บางส่วนก็ต้องการพบปะคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ กันบางคนก็ใช้ตลาดนัดวันอาทิตย์เป็นช่องทางหารายได้นอกเหนือจากรายได้ประจำ ตลาดนัดวันอาทิตย์จึงเป็นสีสันบนความหลากหลายที่ลงตัวอีกอย่างหนึ่งของคนออสเตรเลีย