“บูติกโฮม” by ปริญสิริ

กระแสนิยมการพักผ่อนสไตล์ ”บูติกโฮเต็ล” ทำให้บริษัท “ปริญสิริ” หนึ่งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เกิดปิ๊งไอเดีย “บูติกโฮม” ที่สร้างความรู้สึกให้บ้านกลายเป็นสถานที่พักผ่อนใกล้ตัว โดยใช้จุดเด่นเหมือนกับบูติกโฮเต็ล คือ ความเป็นส่วนตัวภายในรั้วรอบของบ้านแต่ละหลัง บวกด้วยดีไซน์อย่างมีคอนเซ็ปต์และแตกต่าง ผสานอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ

ปริญสิริเปิดตัวโครงการ “สิริทาวารา” ซึ่งเป็นแนวคิดสไตล์ Boutique Oriental Home สะท้อนอารยธรรมด้านสถาปัตยกรรมของชนชาติเอเชียตะวันออกใน 4 รูปแบบของบ้าน ได้แก่ ไทยเจ้าพระยา, จีน, ล้านนา และบาหลี โดยโครงการนี้ได้รับรางวัล “Award of Merit 2004” จาก PCBC (Pacific Coast Builders Conference) “ที่เราส่งแบบบ้านโครงการสิริทาวารา เข้าประกวด ก็เพื่อให้รู้ว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ของเราคนไทยทัดเทียมกับประเทศแถบโน้น ประกาศให้รู้ว่า เรามีสังคมที่ไม่ด้อยกว่าสหรัฐอเมริกา” สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ในฐานะประธานบริษัทกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทปริญสิริกำลังอยู่ระหว่างยื่นคำขอเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดปริมาณหุ้นที่จะเสนอขาย 31 ล้านหุ้น แต่ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเข้าเทรดอย่างเป็นทางการ เพื่อรอภาวะตลาดที่ดีขึ้น “หุ้นปริญสิริไม่ใช่หุ้นเพื่อเก็งกำไร แต่จะเป็นหุ้นสำหรับการลงทุนเพื่อเงินปันผลระยะกลางและระยะยาวสำหรับนักลงทุน โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้นนี้ บริษัทจะนำมาใช้เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ”

Did you know?

PCBC (Pacific Coast Builders Conference) เป็นองค์กรผู้จัดการประกวด “Gold Nugget Awards” ซึ่งเป็นการประกวดผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม และการวางผัง โดยประเทศที่จะเข้าประกวดได้ต้องเป็นประเทศในเขตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และ 14 รัฐทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการตัดสินจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ การเลือกใช้วัสดุสอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบสถาปัตย์ เป็นต้น โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสถาปัตยกรรม และอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกา

ทั้งนี้ ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจะมีเพียง 5-7 ผลงานในแต่ละประเภท ซึ่งในการประกวดจะมีทั้งสิ้น 45 ประเภท เช่น Commercial, Specialty Housing, Single Family Housing เป็นต้น โดยจากกลุ่มนี้จะคัดเลือกอีกครั้งเพื่อได้ผลงานยอดเยี่ยม 11 ผลงาน เพื่อรับรางวัล Gold Nugget Award (Grand Award) และผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายที่เหลือจะได้รับรางวัล Award of Merit

ประวัติและผลงานของปริญสิริ

สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นมาจากการเป็นเจ้าของกิจการผ้าม่านชื่อ “บริษัท ไทยจินดา ผ้าม่าน” จนวันนี้ร่วม 25 ปี และเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อปี 2532 โดยช่วงแรก การดำเนินธุรกิจยังไม่ได้เป็นโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ ต่อมาคณะผู้บริหารได้เปลี่ยนนโยบายเป็นโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างมืออาชีพ โดยผลงานแบ่งได้เป็น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงแรก 2532-2543 ในช่วงนี้จะมีหุ้นส่วนร่วมลงทุนหลายกลุ่ม และมีโครงการที่ดำเนินการอยู่เกือบสิบโครงการ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้ชื่อ “เกตุนุติ” ช่วงหลัง ตั้งแต่ 2543 เป็นต้นมา มีโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ ดังนี้ คือ

โครงการที่ปิดแล้ว

ปริญสิริ ซ.สมาคมแพทย์ (เขตบึงกุ่ม) 90 หลังๆ ละ 4-18 ล้านบาท
ปริญสิริ นวมินทร์ (เขตบึงกุ่ม) 88 หลังๆ ละ 4-16 ล้านบาท
ปริญสิริ นวลจันทร์ (เขตบึงกุ่ม) 49 หลังๆ ละ 5-12 ล้านบาท

โครงการปัจจุบัน

ปริญสิริ ไพรเวซี่ (ซ.สมาคมแพทย์) 25 หลังๆ ละ 6-15 ล้านบาท (เหลือ 1-2 หลัง)
ปริญลักษณ์ แจ่มจันทร์ (เขตบึงกุ่ม) 137 หน่วยๆ ละ 1.89 – 3.5 ล้านบาท (เป็นทาวน์เฮาส์ 3 ชั้นและคลัสเตอร์เฮาส์ 6 ระดับ)
ปริญญดา แจ่มจันทร์ (เขตบึงกุ่ม) 27 หลังๆ ละ 3-7 ล้านบาท
ปริญลักษณ์ นวมินทร์ (เขตบึงกุ่ม) 168 หน่วยๆ ละ 1.99 – 2.5 ล้านบาท (เป็นทาวน์เฮาส์ และคลัสเตอร์เฮาส์)
ปริญญดา เทพารักษ์ (บางพลี สมุทรปราการ) 158 หลังๆ ละ 3.65-6.68 ล้านบาท
ปริญสิริ สิริทาวารา โอเรนทอล (เขตลาดพร้าว) 66 หลังๆ ละ 14-40 ล้านบาท
ปริญญดา ฉลองรัช (เขตลาดพร้าว) 190 หลังๆ ละ 4.25-7 ล้านบาท

โครงการในอนาคต
ปริญสิริ พระราม 2 (เขตบางขุนเทียน) 75 หลัง (ราคาอยู่ระหว่างดำเนินการ)
ปริญญดา วงแหวน-สาทร (เขตบางแค) 260 หลัง (ราคาอยู่ระหว่างดำเนินการ)