“Chic Channel”… ขานรับกรุงเทพเมืองแฟชั่น

โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น เป็นโครงการรณรงค์ทางภาครัฐระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งระบบไปในระดับโลก การประสานความร่วมมือ ที่เป็นเครื่องมือ (Tools) ในการสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้ และ เป็นตัวกลางในการประสานข้อมูลทั้งในเชิงบุคลากรของวงการแฟชั่น รวมถึงการจัดกิจกรรมที่มาจากภาครัฐ เป็นข้อตกลงความร่วมมือเพื่อต้องการออกแรงผลักดันโครงการโดยตรงจากเอกชน

Chic Channel จึงถือเป็น Distribution Channel ในแง่ทั้งคอนเท็นต์เนื้อหาที่เป็นเทรนของแฟชั่น รวมถึงความรู้ข่าวสารที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดของโครงการระดับประเทศนี้ ในเชิงข้อมูลเพื่อการสื่อสารทั้งระบบ โดยทำหน้าที่เป็นสื่อเจ้าประจำในกรอบการทำงานที่กำหนด ไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มเม็ดเงินในการทำโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆ

การสนับสนุนให้ Chic Channel เป็นผู้แทน “โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น” ในการดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อรายการแฟชั่นที่ทางภาครัฐกำลังขับเคลื่อนไปให้เกิดงานอยู่ทั่วมุมโลก และให้ทำเสนอผ่านช่องชิคแชนแนล ทางยูบีซี 39 ก็เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเฉพาะที่ชิคแชนแนลน่าจะได้กับส่วนนี้ กับการเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ที่ได้รับความร่วมมือจากโครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น โดยตรง หากโครงการประสบความสำเร็จในระดับโลกจริง

“เรามีแนวโน้มในระยะอันใกล้นี้ ที่จะแพร่ภาพรายการออกอากาศผ่านดาวเทียม ไปได้ในหลายๆประเทศในภูมิภาค” นายชเยนทร์ คำนวณ กรรมการผู้จัดการ ช่องทีวีแฟชั่นกล่าว โครงการนี้เป็นความร่วมมือที่คิดขึ้นและวางแผนไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กับ Win-Win Situation

Product : Chic Channel
Company: World Fashion TV CO., Ltd. ที่แตกมาจากการขยายฐานทางธุรกิจของบริษัท คลิค เรดิโอ จำกัด
Launch : 1 พฤศจิกายน 2546
Positioning : เป็นสถานีโทรทัศน์แฟชั่นแห่งแรกของไทย ออกอากาศทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยนำเสนอเทปจากประเทศต่างๆที่ได้คัดสรร และนำมาเผยแพร่อย่างรวดเร็ว
Target : เป้าหมายหลัก บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น เป้าหมายรอง ประชาชนที่มีความสนใจแฟชั่น และประชาชนทั่วไป
Strategy : ได้กำหนดกลยุทธ์ออกเป็น 3 แนวทาง 1. “เป็น” Trend Setter 2. “ทำ” Educational Program และ 3. “สร้าง” Brand Image
Chronology : เมื่อต้นปีมี การเปิดบริการบนมือถือในรูปแบบ Fashion Channel และ TV on Mobile โดยร่วมมือกับ AIS และ Image