Rambla Barcelona ที่สุดของถนนคนเดิน

วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะรู้จักเมืองบาร์เซโลน่าได้เป็นอย่างดี คือ การไปเดินที่ La Rambla ว่ากันว่า La Rambla เป็นถนนที่มีชื่อเสียงที่สุดในบาร์เซโลน่า มีระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร อยู่บริเวณใจกลางเมือง ทอดจาก Plaza Catalunya ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองไปสุดที่บริเวณท่าเรือริมทะเล Port Vell

La Rambla เป็นลักษณะของถนนคนเดินขนาดใหญ่ มีแนวต้นไม้ขนาบ 2 ข้าง และขนาบอีกทีด้วยถนน 2 เส้น La Rambla ประกอบไปด้วยแผงร้านค้าหลากหลายประเภท อาทิเช่น ร้านหนังสือพิมพ์ ร้านดอกไม้ ร้านสัตว์เลี้ยง ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายของเก่า แผงภาพเขียน ฯลฯ สลับไปด้วยพื้นที่ว่างที่จะมีโชว์หลากหลายไม่ซ้ำแบบ เช่น อนุสาวรีย์คนเป็น คือมีคนตกแต่งตัวเองเป็นแม่มดบ้าง นักรบโบราณบ้างหรือเป็นตัวการ์ตูน ยืนนิ่งอยู่คล้ายรูปปั้นจริงมาก, มีศิลปินพเนจร ร้องเพลง ตีกลอง เล่นกีตาร์กล่อมผู้สัญจรตลอดเวลา และยังมีการแสดงที่แปลกหูแปลกตาอีกมากมาย

ไปที่ La Rambla จะเจอคนทุกรูปแบบตั้งแต่นักท่องเที่ยว คนท่องถิ่น ศิลปิน คนพิการ ไปจนถึงคนขอทาน ถนนเส้นนี้จะมีสีสันต์และมีชีวิตชีวาตลอดทั้งวัน มีบรรยากาศที่สบายๆสะท้อนถึงความหลากหลายของชีวิตในเมืองใหญ่ มีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมา La Rambla ในเวลาที่ต่างกัน ก็จะพบสิ่งที่ต่างกัน จะว่าไปแล้วทุกๆคนที่มา La Rambla ก็จะเป็นทั้งผู้ชมและผู้แสดงในเวลาเดียวกัน