Off the Cuff : What to Say at a Moment's Notice By Anne Cooper Ready

เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการสื่อสารสาธารณะ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกละหุก การเลือกเรื่องที่จะพูด เมื่อไรที่ควรพูด และจะพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสม Anne สอนทั้งวิธีการพูดให้สั้นกระชับ การโต้แย้งให้ชัดเจน ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการแนะนำสินค้า ที่เธอแนะว่าควรเติมข้อมูลเชิงลึกบางด้านเข้าไปด้วย หรือกระทั่งการกล่าวคำอวยพร ก็มีเคล็ดลับให้เติมข้อคิดคำคมเข้าไปชูรสเล็กน้อย ซึ่งบางครั้งคำเพียงไม่กี่คำจากประโยคเด็ดของคนดัง ก็ช่วยให้การสื่อสารมีพลังขึ้นอย่างมหาศาล สำคัญที่ว่า เราจะรู้จักเลือกใช้กับสถานการณ์ใดให้เหมาะสมอย่างไร และเมื่อไร