อายิโนะโมะโต๊ะ

Profile
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503 อันเป็นบริษัทสาขาโพ้นทะเลแห่งแรกของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ ประกอบธุรกิจเจริญก้าวหน้าจนในปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มฯ ถึง 15 บริษัท ประกอบด้วยพนักงานโดยรวมประมาณ 3,000 คน

Products
ผงชูรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง โปรตีนเสริมสำหรับอาหารสัตว์ บรรจุภัณฑ์พลาสติก

Website
www.ajinomoto.co.th
www.ajinomoto.com