ธอส. ร่วมกับ ชรช. จัดงานตลาดนัดชุมชน

กรุงเทพฯ – 24 พฤศจิกายน 2548 – คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน (ชรช.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “งานตลาดนัดชุมชน ธอส.” โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP SMEs มากมายกว่า 50 ร้านค้า บริเวณลานเอนกประสงค์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่