Revlo

Profile
Revlon ก่อตั้งในปี 1932 โดย Charles Revson กับน้องชายชื่อ Joseph กับนักเคมี Charles Lachman ผู้เป็นเจ้าของอักษร “L” ในชื่อ REVLON เริ่มจากการมีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวคือผลิตภัณฑ์เคลือบเล็บ โดยมีกระบวนการผลิตและเลือกวัตถุดิบที่ไม่เหมือนใคร ใช้เม็ดสีแทนสีทั่วๆ ไป เพียง 6 ปี บริษัทก็เติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐ มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่หลากหลาย

Products
เครื่องสำอางหลากหลายชนิด