Sony Ericsso

Profile
Lars Magnus Ericsson เปิดร้านซ่อมโทรเลขใน Stockholm เมื่อปี 1876 อันเป็นปีเดียวกับที่ Alexander Graham Bell จดสิทธิบัตรโทรศัพท์ในสหรัฐฯ หลังจากนั้น สองปี Ericsson ก็ผลิตโทรศัพท์ และบริษัทของเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นผู้ซัปพลายอุปกรณ์รายแรกให้กับบริษัทโทรศัพท์แห่งสวีเดน และขยายสู่ประเทศในยุโรปในเวลาต่อมา

ปี 1960 ITT ขายกิจการ Ericsson ให้กับครอบครัวนักอุตสาหกรรมแห่งสวีเดนคือ ตระกูลวอลเลนเบอร์กส์ จนปี 1975 บริษัทก็ได้เปิดตัวระบบแปลงสัญญาณควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ชื่อ AXE และประสบความสำเร็จทำให้เริ่มแตกแขนงกิจการเข้าสู่ด้านคอมพิวเตอร์ และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานในช่วงต้นทศวรรษ 1980

ต่อมาเมื่อปริมาณความต้องการระบบอัตโนมัติในสำนักงานลดลง บริษัทจึงขายธุรกิจคอมพิวเตอร์ออกไปให้กับโนเกียในปี 1988 และกลับไปเน้นที่อุปกรณ์โทรศัพท์ จากนั้นปัดฝุ่นระบบ AXE เพื่อใช้กับตลาดโทรศัพท์มือถือจนในที่สุดก็ได้สัมปทานสำคัญๆ หลายรายการ เติบโตในธุรกิจโทรศัพท์มือถือจนรวมกิจการกับ Sony ในปี 2002 ใช้แบรนด์ Sony Ericsson

Products
โทรศัพท์มือถือ