Rose Parade: เทศกาลฉลองปีใหม่ของชาวอเมริกา

ชาวอเมริกามีเทศกาลเฉลิมฉลองวันเริ่มต้นปีใหม่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ สำหรับชาว California เปิดศักราชด้วยขบวน Rose Parade ที่มีมานานกว่า 116 ปีแล้ว โดยเริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 โดยสมาชิก Valley Hunt Club แห่งเมือง Pasadena ใน California ที่ต้องการแสดงให้ชาวโลกรับรู้ว่า ช่วงเวลาเริ่มต้นของปีศักราชใหม่ของชาว California ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ มีฤดูหนาวที่ไม่รุนแรงหรือหนาวจัดเหมือนด้านตะวันออกอย่างที่ New York ที่ในเวลาเดียวกันถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ดังคำกล่าวของ Charles F. Holder ที่ว่า “Here our flowers are blooming and our oranges are about to bear. Let’s hold a festival to tell the world about our paradise.”

บรรดาขบวนรถพาเหรดที่เข้าร่วมในเทศกาล Rose Parade ถูกตกแต่งประดับประดาด้วยพฤกษาพรรณไม้นานา โดยเฉพาะดอกกุหลาบ ซึ่งถือเป็นตัวยืนในงานนี้…ในปี ค.ศ. 2005 นี้มีธีมในการตกแต่งว่า “Celebrate Family” โดยมีองค์กรเอกชนเป็นสปอนเซอร์ส่งเข้าประกวดถึง 52 ขบวน มีกองดุริยางค์เข้าร่วม 25 กอง และมีขบวนของนักขี่ม้าอีก 26 หน่วย ความยาวของขบวนพาเหรดครั้งนี้ยาวถึง 5.5 ไมล์ ใช้เวลาเริ่มต้นตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 10 โมงเช้า มีผู้เข้าชมประมาณ 1 ล้านคน พร้อมกับมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศด้วย