บาคาร์ดี้ (ประเทศไทย) ร่วมบริจาค 1 ล้านบาท สมทบทุน “มูลนิธิชัยพัฒนา” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากธรณีพิบัติคลื่นยักษ์ “สึนามิ”

นายสุเมธ ตันติเวชกุล (ซ้าย) เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) จากนายมาเฮส มาดฮาวาน (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาคาร์ดี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายวิถี ฐิรวัฒนวงศ์ (ขวา) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ของไทย นอกจากนี้ บริษัท บาคาร์ดี้ (ประเทศไทย) ยังได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย และศรีลังกา