อีกบทบาทหนึ่งของ VISA และ MasterCard

ปีนี้ ธุรกิจบัตรเครดิตคาดว่าจะไม่สดใสเหมือนเมื่อปีก่อน ทั้งในเรื่องของอัตราการเติบโตที่ลดลง กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นของแบงก์ชาติ ข่าวสารที่ออกมาส่วนใหญ่ล้วนไม่ค่อยจะเป็นผลดีกับธุรกิจนี้เท่าไรนัก

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการระบบชำระเงิน ที่ไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้ออกบัตร (issuer) โดยตรง แต่ทั้ง VISA และ MasterCard ต่างก็ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และบังเอิญว่ากลยุทธ์ที่ทั้ง 2 ค่ายนำออกมาใช้ ดูเหมือนจะคล้ายคลึงกัน ในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยการตอกย้ำ brand ด้วยวิธีให้ความรู้กับผู้บริโภคผ่านสื่อ โดยจงใจละเลยการให้ข้อมูลเรื่องความสะดวกสบายจากการจับจ่ายผ่านบัตร ที่เป็นเรื่องของการทำการตลาดโดยตรงของสถาบันการเงินผู้ออกบัตร

เริ่มจากค่าย VISA ที่ได้จัดประชุมผู้สื่อข่าว เพื่อนำเสนอรายงานข้อมูลหนี้บัตรเครดิตในไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยใช้ห้องประชุมของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ตึกช้าง เป็นสถานที่นำเสนอ ถัดมาอีกเพียงไม่ถึง 2 อาทิตย์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม MasterCard ก็ได้จัดงานลักษณะเดียวกัน โดยใช้โรงแรม Conrad เป็นสถานที่นำเสนอรายงานการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาคการค้าและการท่องเที่ยวของ 4 เมืองใหญ่ในเอเชีย ได้แก่ กรุงโซล ฮ่องกง สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ โดย Yuwa Hedrick–Wong ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของ MasterCard International ที่เป็นผู้ทำงานวิจัยชิ้นนี้ มานำเสนอด้วยตนเอง

แม้จะเป็นกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกัน แต่ข้อมูลของ VISA พุ่งตรงไปในในจุดที่หลายคนกำลังมีความวิตกกังวลกันอยู่ในเรื่องของการขยายตัวของยอดบัตรเครดิตในประเทศ ซึ่งเป็นเหมือนการนำเงินในอนาคตมาใช้ และปัญหาหนี้เสียในระบบที่ตัวเลขของหลายฝ่ายยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นสัดส่วนเท่าใดกันแน่ เพราะต่างตีความไม่เหมือนกัน

ขณะที่ MasterCard เน้นหนักในเรื่องของศักยภาพของการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่อีก 3 แห่ง ซึ่งหลายคนอาจตีความไปได้ว่าเป็นนัยซ่อนเร้น ที่เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายโดยอ้อม

Did you know?

ทั้ง VISA International และ MasterCard International เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบชำระเงินระดับโลก ไม่ได้มีหน้าที่ออกบัตรเครดิต ในอดีต ข้อแตกต่างระหว่าง VISA และ MasterCard อาจไม่ค่อยสำคัญมากนัก แต่ก็เริ่มจะปรากฏให้เห็นเป็นระยะๆ เริ่มที่รูปแบบบัตรที่แตกต่าง (mini card ของ VISA กับ curve card จาก MasterCard) การทำตลาด การทำโปรโมชั่นของทั้ง VISA และ MasterCard ที่รุนแรงขึ้น ทำให้ความแตกต่างของทั้ง 2 เริ่มปรากฏ

ล่าสุด SCB ได้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ด้วยการออกบัตรเครดิตให้กับลูกค้าอีก 1 ใบ จัดส่งตรงถึงบ้าน โดยลูกค้าที่เดิมถือบัตร SCB VISA จะได้รับ MasterCard อีก 1 บัตร ในขณะที่ลูกค้า SCB MasterCard จะได้รับ VISA เพื่อให้ลูกค้าได้มีทั้ง VISA และ MasterCard ไว้ใช้

Website

www.mastercardinternational.com
www.visa.com