เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน

หลังประกาศปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนโลโก้ให้ดูเรียบง่าย แต่แฝงความหมายเมื่อปลายปีก่อน มาปีนี้เทเวศประกันภัยรุกหนักด้วยโฆษณาชุด “Hand” ทดแทนโฆษณาเก่าที่ผ่านมาแล้ว 6 ปี เพื่อสร้างความคุ้นเคยในภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร และเจาะขยายสู่ฐานลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มประกันภัยรถยนต์มากขึ้น โดยมีอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เทเวศประกันภัย และ ตรง ตันติเวชกุล ในฐานะครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ Y&R ร่วมกันแถลงข่าว

โฆษณาชุดนี้ เป็นผลงานของเอเยนซี่ Y&R ที่ต้องสื่อความหมายของความเป็นมืออาชีพด้านประกันภัยของเทเวศฯ และแฝงวัตถุประสงค์ทางการตลาด ที่บอกว่า เทเวศฯ จะมุ่งสู่ธุรกิจรายย่อยประกันรถยนต์มากขึ้น อันสะท้อนอยู่ในภาพมือที่คุ้มครองรถยนต์เป็นระยะ และจบด้วยภาพมือที่ปกป้องรถ

การเปลี่ยนแปลงของเทเวศฯ ครั้งนี้ เกิดจากการแข่งขันในตลาดประกันภัยที่รุนแรงมากขึ้น ทว่ารายได้กว่า 3 พันล้านบาทในพอร์ตของเทเวศฯ กลับหนักไปที่ลูกค้าองค์กรเกือบ 80% ซึ่งสัดส่วนนี้เป็นการรับประกันภัยในกลุ่มผู้ถือหุ้นอยู่ร่วม 70% ขณะที่ลูกค้ารายย่อย 20% นั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากกลุ่มลูกค้าองค์กร

นอกจากนี้ มูลค่าตลาดประกันภัยรถยนต์ปี 2547 สูงถึง 47,000 ล้านบาท คิดเป็น 59% ของธุรกิจประกันภัย และมีแนวโน้มโตขึ้นถึง 12% ในปีนี้ แต่ทว่าปีที่ผ่านมา เทเวศฯ มีลูกค้าในกลุ่มนี้เพียง 22% ของรายได้

ด้วยเหตุนี้เอง เทเวศฯ จึงต้องหันมารุกตลาดรายย่อยประกันภัยรถยนต์อย่างจริงจัง เพื่อปรับสมดุลให้กับพอร์ตการรับประกันภัยเสียใหม่ อันเป็นอีกกลวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกัน โดยเทเวศฯ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนลูกค้าในกลุ่มนี้ขึ้นอีก 10-20% ของพอร์ตตอนนี้

อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ใหม่และพอร์ตใหม่ที่มีสัดส่วนฐานลูกค้าที่มั่นคงจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่แค่เพียงโลโก้ใหม่หรือการทุ่มงบโฆษณา 50 ล้านบาทเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยการปรับปรุงอีกหลายอย่าง ไม่ว่า โครงสร้างพนักงานที่ต้องเลือกคนหรืออบรมให้คนเป็นมืออาชีพด้านประกันภัยรายย่อยเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและความสามารถ รวมถึงต้องมีสาขาหรือจุดบริการที่ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น…และสุดท้ายก็คือ ความต่อเนื่องและจริงจัง

สัดส่วนรายได้จากการประกันภัยของเทเวศประกันภัย แบ่งเป็น

– การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 67%
– การประกันรถยนต์ 22%
– การประกันอัคคีภัย 8%
– และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 3%

(จากรายได้ทั้งหมดของเทเวศฯ คือ 3,144 ล้านบาท)

Profile

บมจ. เทเวศประกันภัย ถือเป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2490 เริ่มต้นธุรกิจด้วยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินฯ ต่อมาได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2533 และเริ่มแผนปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรตั้งแต่ปลายปี 2547 ตัวอย่างองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นลูกค้าของเทเวศฯ เช่น การบินไทย, เครือปูนซิเมนต์ไทย (หนึ่งในผู้ถือหุ้น) และกลุ่มปิโตรเคมีฯ เป็นต้น