3 ทศวรรษ สัมพันธ์การทูตไทย-จีน

วันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมไทย-จีน สิรินธร ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งตั้งขึ้นโดยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นของขวัญในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา

นอกจากนี้ หากย้อนไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นได้เดินทางไปประเทศจีน พบกับประธานเหมาเจ๋อตง และเติ้งเสี่ยวผิง เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ทำให้ในปี พ.ศ. 2548 นี้ยังถือเป็นโอกาสครบรอบ 30 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีนอีกด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้มีอายุเพียง 30 ปี แต่มีมายาวนานหลายศตวรรษ เมื่อหมอกควันแห่งความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองเบาบางลง และโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ ด้วยความพยายามของทุกฝ่าย ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติ จึงถือได้ว่าแนบแน่นมากกว่าช่วงเวลาใดๆ ในประวัติศาสตร์