เสริมเทรนนิ่งด้วยอีเลิร์นนิ่ง

จากข้อมูลการสำรวจล่าสุดของเนคเทคระบุว่า การเติบโตของอินเทอร์เน็ตในปีนี้จะส่งผลให้ความต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงผ่านเทคโนโลยีบอร์ดแบนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในตลาด เพราะสามารถส่งผ่านข้อมูลได้รวดเร็ว อัตราผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2547 มีจำนวน 6.7 ล้านคน คาดว่าในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะผู้ใช้บอร์ดแบนด์คาดว่าจะมีจำนวนถึง 5 แสนราย เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องของ e-Government, e-Education และการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เฉพาะตัวขึ้น

การเติบโตขององค์กรยุคใหม่ อีเลิร์นนิ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งองค์กรและตัวบุคลากรเองจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและเทคนิคการบริหารจัดการ ที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยอีเลิร์นนิ่งจะเข้ามามีบทบาทช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเวลา สถานที่ และความหลากหลายของเนื้อหา ช่วยให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ สุดท้ายทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดร.ประกอบ จิรกิติ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น ทูเกเธอร์ จำกัด ผู้ให้บริการธุรกิจคอนเทนต์ภายใต้กลุ่มบริษัท UCOM ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำระบบอีเลิร์นนิ่งเข้ามาใช้ในองค์กรว่า เบื้องต้นควรดูจากประโยชน์ของเนื้อหาหลักสูตรที่มีต่อองค์กร เช่น การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทางด้านภาษา เป็นต้น ต่อมาให้ดูที่ความสะดวกในการใช้งาน ว่าสามารถกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด และถ้าการล็อกอินเข้าเรียน 1 User ID สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน ยิ่งจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่า

อีกประการที่สำคัญคือการติดตามผลการเรียนรู้ การตรวจสอบการเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ Learning Management System (LMS) ของ IBM ที่เลิร์น ทูเกเธอร์ ใช้อยู่ สามารถตรวจสอบและ Tracking จากเวลาเข้าเรียน หรือตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกเรียนไปแล้ว สุดท้ายมีแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ และบางหลักสูตรที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยก็มีการให้วุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วย โดยในหลักสูตรที่สำคัญๆ นอกเหนือจากแบบทดสอบออนไลน์ ก็มีการจัดเวิร์กช็อปให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม เพื่อประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินคะแนนและออกวุฒิบัตรให้ในท้ายที่สุด

“ข้อดีของการใช้อีเลิร์นนิ่งเมื่อเทียบกับเทรนนิ่งแบบห้องเรียนปกติ มีหลายด้าน ทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พนักงานไม่ต้องหยุดงานเพื่อไปเข้าอบรม และสามารถผสานกับการฝึกอบรมแบบปกติ ผู้ให้บริการอีเลิร์นนิ่งสามารถปรับหลักสูตรให้ตรงความต้องการขององค์กรได้ ขณะเดียวกันหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้นั้นๆ สามารถต่อยอดจากเนื้อหาเดิมที่มี พัฒนาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพราะ core competency ไม่เปลี่ยน เมื่อเวลาหรือสถานการณ์เปลี่ยนไป ก็ปรับปรุงแต่กรณีศึกษา ตัวอย่างประกอบให้ทันเหตุการณ์ เพียงแต่ครั้งแรกต้องลงทุนทำให้ดีที่สุด ทั้งการออกแบบเนื้อหา การถ่ายทำ และกระบวนการผลิต แต่จะประหยัดได้มากเมื่อต้องใช้เนื้อหาเดียวกันฝึกอบรมซ้ำครั้งต่อๆ ไป”

สำหรับบริษัท เลิร์น ทูเกเธอร์ จำกัด ให้บริการช่วงแรกด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์หรืออีเลิร์นนิ่ง ซึ่งเป็นบริการแบบครบวงจร ทั้งการรับพัฒนาเนื้อหา การวางระบบอีเลิร์นนิ่งทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนลูกค้ารายย่อยที่เป็นคนวัยทำงาน นักเรียนและนักศึกษา ปัจจุบันมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจให้บริการหลักสูตรออนไลน์กว่า 70 หลักสูตร และอยู่ระหว่างขออนุมัติหลักสูตรเพื่อเปิดมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เปิดบริการหลักสูตรปริญญาออนไลน์ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในปัจจุบันที่ทำให้ยังมีคนใช้งานอีเลิร์นนิ่งไม่แพร่หลายเท่าที่ควร เพราะเบื้องต้นมาจากตัวผู้เรียนเองที่ต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พอสมควร และต้องมีความตั้งใจเรียนโดยไม่ต้องมีใครควบคุม ส่วนเนื้อหาก็ต้องมีการจัดการที่ดี น่าสนใจ เพื่อดึงดูดผู้เรียนให้อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบกับเงื่อนไขทางเทคโนโลยี เครื่องพีซี ตลอดจนอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อระบบอินเตอร์แอ็กทีฟ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ซึ่งปัจจุบันบอร์ดแบนด์และ ADSL มีส่วนช่วยทำให้เรียนรู้ออนไลน์ได้สะดวกขึ้น หรือทำเป็น VDO Conference โต้ตอบกับผู้สอนได้เหมือนห้องเรียนปกติ

ล่าสุดบริษัท แมคโครมีเดีย อิงค์ (Macromedia Inc) ผู้ผลิตโปรแกรมเครื่องมือช่วยงานด้านเว็บได้นำเสนอ บรีซ โซลูชั่น (Breeze Solution) ซึ่งถือเป็นระบบการสื่อสารผ่านเว็บระบบแรกที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถทำการติดต่อสื่อสาร และจัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

โซลูชั่นดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดงานประชุม หรือการสร้างพรีเซนเทชั่นที่ประกอบด้วยภาพแอนนิเมชั่น วิดีโอ และโปรแกรมแอพลิเคชั่น ที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับองค์กรที่ต้องการวางระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อใช้ในการจัดประชุมหรือจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานของตน โดยไม่จำกัดเรื่องจำนวนคน เวลา และสถานที่ ทำให้ประหยัดงบประมาณด้านฝึกอบรมได้มาก

บรีซ โซลูชั่นสามารถทดแทนการเข้าร่วมประชุมและการฝึกอบรมรูปแบบเดิมๆ ที่มีข้อกำจัด และเป็นโซลูชั่นการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บ ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องเวลา สถานที่ และช่วยประหยัดงบประมาณให้กับองค์กร เช่น บริษัท ทรีดีแลปส์ อิงค์ (3Dlabs Inc) เปิดเผยว่า จากการที่มี Macromedia Breeze Training ทำให้บริษัทสามารถแจ้งและจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในและพนักงานของบริษัทคู่ค้าจำนวนกว่า 7,000 คนจากทั่วโลกได้ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมเบ็ดเสร็จเพียงแค่ 2 วันเท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะตัวของ Breeze ได้แก่ การสร้างไลบรารี คอนเทนต์ (Library Content) หรือห้องสมุดเนื้อหาที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาพรีเซนเทชั่นสำหรับการฝึกอบรม หรือข้อมูลต่างๆ จากการจัดประชุมที่ได้รับการถูกบันทึกเอาไว้ ด้วยการค้นหาแบบใช้คีย์เวิร์ด นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ “พร้อมใช้งานตลอดเวลา” โดยเฉพาะการจัดประชุมแบบถ่ายทอดสอด หรือ บรีซ ไลฟ์ (Breeze Live) โดยการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกย่อระหว่างการประชุม จึงช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเริ่มต้นการประชุมได้อย่างต่อเนื่อง

Breeze ได้รับแรงขับจากการใช้โปรแกรม Flash Player ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดฮิตที่มีการใช้งานแพร่หลายและติดตั้งบนเบราเซอร์กว่า 98 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมบรีซในการประชุมผ่านเว็บได้แบบทันทีทันใด โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการปลั๊กอินหรือติดตั้งโปรแกรมเล่นสื่อพิเศษใดๆ สำหรับฟีเจอร์อื่นๆ โปรแกรมสามารถรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถผนวกฟังก์ชันการสื่อสารผ่านเว็บให้เข้ากับบริการไดเร็กทอรี่ที่มีอยู่ รวมถึงแอพพลิเคชั่นสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ต และหน้าเพจต่างๆ บนพอร์ทัล ช่วยขยายขอบเขตการสื่อสารได้ทั่วทั้งองค์กร สำหรับในเอเชีย องค์กรที่ใช้โปรแกรม Breeze ได้แก่ Canon, Johnson Control, KPMG, Public Bank Berhad มหาวิทยาลัยมหิดล และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

บริษัทโทรคมนาคมที่ให้บริการอีเลิร์นนิ่ง

– บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (Learn2gether)
– บริษัท ชิน บรอดแบนด์ จำกัด (IP TV)
– บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (TA ENTRANCE)

บริษัทที่ให้บริการระบบ LMS/CMS สนับสนุนระบบอีเลิร์นนิ่ง

– บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
– บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
– บริษัท ซัน ซิสเต็ม จำกัด
– บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด
– บริษัท ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
– บริษัท โปรเกรส อินฟอร์เมชั่น จำกัด

Website

www.learn2gether.co.th
www.macromedia.com/go/breezesa