เหล่าซือจีนเป็นที่ต้องการสูงในสหรัฐฯ

ผลพวงจากการเติบโตด้านธุรกิจการค้าและการงอกเงยด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ความต้องการเล่าเรียนภาษาจีนในสหรัฐฯ พุ่งปรี๊ดตามไปด้วย ในขณะที่อุปสงค์กำลังไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ แต่ปรากฏว่าจากรายงานของ Asia Society แจ้งว่าโรงเรียนในสหรัฐฯ กำลังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการสอนภาษาจีน และการสอนด้านวัฒนธรรมของแดนมังกร อย่างไรก็ดี ในมลรัฐชิคาโกถือเป็นแห่งแรกที่ได้เล็งเห็นแนวโน้มของการแพร่อิทธิพลของจีน ปัจจุบันมีนักเรียนในรัฐนี้ที่กำลังคร่ำเคร่งเรียนภาษาจีนอยู่ราวๆ 2,300 คน และคาดว่าจะเพิ่มเป็นทวีคูณภายในสองปีข้างหน้า โดยสถาบันการศึกษาหลายแหล่งในชิคาโกได้มีการอิมพอร์ตทั้งครูและตำรามาจากเมืองเซี่ยงไฮ้

เจ้าหน้าที่ของ Asia Society แสดงความคิดเห็นว่า วิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถรับมือกับสถานการณ์ภาษาจีนฟีเวอร์ ได้ นั่นคือ การเปิดฝึกอบรมและให้มีการสอบโปรแกรมการสอนภาษาจีนแบบเร่งรัด โดยมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ปัจจุบันจีนกลายเป็นคู่ค้าที่สำคัญของสหรัฐฯ จากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่สูงถึง 9 เปอร์เซ็นต์ต่อปีและส่อแววว่าภายในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า จีนอาจจะกลายเป็นอภิมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ