นักฟุตบอล 4 ขา

หุ่นยนต์สุนัขนามคิกขุว่า ไอโบะ (Aibo) กำลังเลี้ยงลูกฟุตบอลหลบหลีกหุ่นยนต์จากทีมตรงข้ามในระหว่างการสาธิตเกมแข่งขันฟุตบอลระหว่างหุ่นยนต์สุนัข ภายในงาน RoboCup 2005 World Championship ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น งานนี้จัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมทั้งเป้าหมายในระยะยาวที่ต้องการให้หุ่นยนต์สี่ขาเหล่านี้ สามารถลงแข่งขันฟุตบอลได้ดีเหมือนคนเล่นจริงๆ ภายในปี 2050