ญี่ปุ่นวาดฝัน ไต่สู่เมืองหลวงแห่งแฟชั่น

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึง ญี่ปุ่นเตรียมจัดงานสัปดาห์แห่งแฟชั่น (Japan Fashion Week) ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ นครโตเกียว ถือเป็นงานเกี่ยวกับแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคาดหวังว่าจะช่วยผลักดันให้ญี่ปุ่นกลายเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นเทียบชั้นกับปารีส ภายในงานจะมีทั้งแฟชั่นโชว์ การแสดงสิ่งทอ วัสดุตัดเย็บเสื้อผ้าอาภรณ์ และการพบปะระหว่างนักธุรกิจ งานสัปดาห์แห่งแฟชั่นดังกล่าว จะถูกจัดแบบมาราธอน 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมเป็นต้นไป งานนี้จะเป็นมาตรวัดว่า แฟชั่นของญี่ปุ่นจะสามารถเรียกสายตาของชาวโลกได้มากเท่ากับความโด่งดังของโปเกมอนหรือซูชิ หรือไม่