10 ธุรกิจแรงไตรมาสที่สองประจำ ปี 2548

อย่างที่ทราบกันว่าตั้งแต่ช่วงปลายปี 2547 จนต่อเนื่องถึงปี 2548 ประเทศไทยต้องพบกับมรสุมต่างๆหลายทิศทางที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจมากน้อยต่างกันไปผ่านไปครึ่งปี POSITIONING ได้ทำการสรุป 10 ธุรกิจในไตรมาสที่ 2 อีกครั้ง ภาคธุรกิจใดจะคงความเคลื่อนไหวหรือถดถอยลงไป

1. Electronic & IT เป็นกลุ่มที่ยังคงมีกิจกรรมและสินค้าใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องยอมรับกันแล้วว่าสินค้าประเภท Electronic & IT กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ธุรกิจของสินค้าทางด้าน IT ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดทั้งธุรกิจด้าน Hardware และ Software Solution ที่มีสัดส่วนของข่าวในกลุ่มนี้ถึง 65 %

2. กลุ่มการเงินและการธนาคาร ถือว่าเป็นการเบียดแย่งอันดับ 2 มาจากกลุ่มการสื่อสารด้วยปลายจมูกจริงๆ เพราะจำนวนข่าวเฉือนกันเพียงแค่ 6 ข่าวเท่านั้น

เนื่องจากในช่วง 19 – 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นช่วงที่มีมหกรรม Money Expo ที่ถือเป็นมหกรรมใหญ่สำหรับธุรกิจภาคกลุ่มการเงินและการธนาคาร ทำให้ช่วงดังกล่าวจึงมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มการเงินและการธนาคารเข้ามามากกว่าปกติ

ธุรกิจกลุ่มบัตร และบริการแปลกใหม่ ถือเป็นหัวข้อหลักในข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มการเงินและการธนาคาร การเปิดตัวรูปแบบบริการใหม่ๆ และข่าวในการปรับตัวของธุรกิจกลุ่มบัตรทั้งบริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตของธนาคารเองก็เป็นภาคธุรกิจที่มีการประชาสัมพันธ์มากเป็นพิเศษในช่วงไตรมาสที่ 2

3. กลุ่มการสื่อสาร ยังไม่สามารถทวงตำแหน่งแชมป์ของปีที่แล้วกลับมาจากกลุ่ม Electronic & IT ได้ แถมยังตกลงมาอีก 1 อันดับโดยถูกกลุ่มการเงินและการธนาคารเบียดแซงแย่งอันดับที่ 2 ไปในไตรมาสที่ 2

กลุ่มธุรกิจประเภทการสื่อสารที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดก็หนีไม่พ้นกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่มีสัดส่วนกว่า 70 เปอเซ็นต์ของข่าวทั้งหมดในกลุ่มสื่อสาร

True & Orange ร่วมกันมากขึ้น ไปด้วยกันมากขึ้น

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า Orange ก็คือธุรกิจหนึ่งของ True Corporation แต่ในยุคเริ่มต้นของ Orange การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของ Orange กับ True จะค่อนข้างแยกส่วนกันอย่างชัดเจน แต่หลังจาก Brand Orange ในประเทศไทย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ True อย่างเต็มตัว ทำให้กิจกรรมทางธุรกิจในระยะหลังของ Orange มักจะเป็นแคมเปญร่วมไปกับบริษัทแม่อย่าง True

ลลิตา ทรัพย์ภิญโญ ประชาสัมพันธ์ จาก Orange ได้บอกเล่าที่มาถึงแนวโน้มการทำกิจกรรมดังกล่าวให้กับ POSITIONIG ว่า เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายของ Ture ที่ปัจจุบัน Orange เป็นธุรกิจหนึ่งของ True ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องให้ Orange มีแคมเปญและกิจกรรมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ True มากขึ้น จึงเห็นว่าช่วงหลังมีการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น

4. กลุ่มสุขภาพและความงาม ถือเป็นม้ามืด ที่กระโดดมาอยู่ในอันดับที่ 4 และมีความหลากหลายของหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์มากที่สุดด้วยเช่นกัน มีตั้งแต่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดกิจกรรมขององค์กรร่วมกับลูกค้า การแต่งตั้งพรีเซ็นเตอร์ใหม่ หรือแคมเปญต่างๆ ที่แต่ละผลิตภัณฑ์จัดขึ้น

5. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ต้องบอกว่าน่าเสียดายที่สุดสำหรับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกธุรกิจกลุ่มสุขภาพและความงามแย่งอันดับ 4 ไปด้วยจำนวนข่าวเพียงข่าวเดียว

แคมเปญน้ำอัดลม-เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนั้น ข่าวประชาสัมพันธ์จากธุรกิจเครื่องดื่มและแคมเปญที่เหล่าเครื่องดื่มทั้งน้ำอัดลม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ แคมเปญเกี่ยวกับการชิงโชคของเครื่องดื่มแต่ละเจ้า โดยเครื่องดื่มที่มีข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามามากที่สุดก็คือ Coke

6. กลุ่มพาณิชยกรรม ยังคงเกาะอันดับ 6 ไว้อย่างเหนียวแน่นสำหรับธุรกิจห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ โดย Tops Supermarket มีข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามามากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 60 เปอร์ซ็นต์ ของข่าวในกลุ่มธุรกิจกลุ่มพาณิชยกรรม

เทศกาลผลไม้ และโครงการธงฟ้าหมู-ไก่ เป็นกิจกรรมและแคมเปญที่มีผลจากภาครัฐบาลที่ให้ร้านค้าประเภท super market และ super store มีแคมเปญเทศกาลผลไม้โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยลดปัญหาผลไม้ล้นตลาด ส่วนโครงการธงฟ้า หมู-ไก่ ก็เป็นโครงการจากกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการให้ super market และ super store ช่วยเหลือผู้บริโภคในเรื่องของราคาสินค้า

7. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขยับขึ้นมา 1 อันดับจากไตรมาสแรก ข่าวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามามากก็จะเป็นข่าวจากกลุ่มเจ้าของโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้าน หรือคอนโดมิเนียม โดยคิดเป็นกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของข่าวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด

8. กลุ่มการเดินทางและขนส่ง ตกมาถึง 3 อันดับสำหรับธุรกิจการเดินทางและขนส่ง เพราะสัดส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนี้น้ำหนักก็ยังไปอยู่ที่ข่าวจากสายการบินต่างๆ และช่วงไตรมาส 2 ก็เป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูมรสุม ซึ่งถือเป็นช่วง low season ดังนั้นข่าวจากสายการบินจึงลดลงไปด้วยจะมีช่วงเดือนเมษาเท่านั้น

9. กลุ่มการท่องเที่ยวและที่พัก ยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่องสำหรับข่าวจากธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก รวมทั้งในไตรมาส 2 ที่ถือเป็นช่วงของ low season สำหรับการท่องเที่ยวในบ้านเรา ประชาสัมพันธ์แคมเปญและกิจกรรมจากลุ่มที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ตที่มีชื่อเสียงในบ้านเราเป็นส่วนใหญ่

10. กลุ่มบันเทิงและไลฟ์สไตล์ ตกลงมาถึง 3 อันดับ สำหรับกลุ่มธุรกิจบันเทิงและไลฟ์สไตล์ โดยข่าวประชาสัมพันธ์ที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวกับภาพยนตร์มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของโรงภาพยนตร์ หรือจะเป็นธุรกิจหนังแผ่น หรือจะเป็นบริษัทบันเทิงที่นำ content ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์มาต่อยอดทางธุรกิจ