ชาวตึกสู้ศึกประหยัดไฟฟ้า

เป็นเรื่อง เป็นราว ของชาวตึก เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่บริเวณรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง เมื่อนโยบายประหยัดไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน กลายเป็นเรื่องใหญ่ของพนักงานบนตึกแห่งนั้น

เรื่องใหญ่ที่ไม่ธรรมดา เพราะมาตรการประหยัดพลังงาน กลายเป็น Position ของการบริหารอาคารแห่งนี้ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ มีการจัดกิจกรรม “เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ร่วมใจประหยัดพลังงาน” โดยมี ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ในฐานะประธาน บลจ.กสิกรไทย จำกัด และประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆ ภายในอาคาร มาร่วมงาน

“ไม่เคยมีการจัดงานเช่นนี้มาก่อน” คำพูดของพนักงานคนหนึ่งในตึกแห่งนั้นบอกกล่าว และไม่ใช่งานกิจกรรมรณรงค์แบบธรรมดาทั่วไป เพราะความร่วมมือ ร่วมใจ ประหยัดพลังงาน ครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องซีเรียส ขยายผลผันกลายเป็นกฎระเบียบสำหรับพนักงานข้อหนึ่งที่สำคัญสำหรับการประเมินผลงานของคนในองค์กร

เรื่องมีอยู่ว่า ไม่นานนี้ได้มีการประชุมผู้บริหารทั้งระดับใหญ่ ระดับเล็ก และถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนในตึกรับทราบถึงมาตรการความร่วมมือเชิงบังคับให้ทุกคนในอาคาร ปิดแอร์ ปิดไฟ ในเวลากลางวันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หากฝ่ายใด หน่วยงานใด ไม่ให้ความร่วมมือ จะขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานนั้นประเมินผลงานของแต่ละคนในช่วงปลายปี

ประเมินผลงานที่ว่านี้ หมายถึง การขึ้นเงินเดือน และโบนัสที่แต่ละคนจะได้รับ อย่างกรณี พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต เล่ากันว่า หากทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดต้นทุนค่าคงที่ด้านค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟได้ และเงินที่ประหยัดจะนำมาสมทบโบนัสตอนสิ้นปี

เห็นชัดว่านอกจากจะประหยัดพลังงานเพื่อชาติแล้ว ชาวตึกแห่งนี้ยังทำเพื่ออนาคตของตัวเองด้วย…

Did you know?

ตึกเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ มี 3 อาคาร 2 อาคารแรกเป็นอาคารแฝดสูง 35 ชั้น และอีกหนึ่งอาคารเป็นสถานที่จอดรถ ภายในอาคารมีจำนวนออฟฟิศถึง 70-80 บริษัท มีพื้นที่ใช้สอยเฉพาะสำนักงานรวม 78,560 ตารางเมตร มีบริษัทขนาดใหญ่ประมาณ 10 แห่ง เช่น บริษัท เมืองไทยชีวิต จำกัด บลจ.กสิกรไทย จำกัด บมจ.หลักทรัพย์ภัทร