คนไทยเสพติดข่าว

มุมมองนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่คลุกคลีในวงการมานานกว่า 30 ปี อรนุช เลิศจรรยารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย อาจารย์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ว่า รูปแบบ New talk หรือรายการเล่าข่าวมีมานานหลายปี และเคยประสบความสำเร็จมาเป็นยุคๆ โดยมักจะเกิดและได้รับการยอมรับพร้อมกับตัวผู้ดำเนินรายการ, พิธีกร โดยรายการประเภทนี้จะประสบความสำเร็จมาก น้อย หรือมีระยะเวลานานเท่าไรขึ้นอยู่กับตัวผู้ดำเนินรายการเป็นหลัก

“ยุคแรก ที่เปิดกระแสข่าวทีวีจนได้รับความนิยม ตัวผู้ดำเนินรายการทีวี ได้แก่ อาจารย์สมเกียรติ อ่อนวิมล สุทธิชัย หยุ่น ส่วนวิทยุก็มีสมหญิง ไขข่าว รูปแบบรายการส่วนใหญ่มุ่งวิเคราะห์ วิพากษ์รัฐบาล รวมทั้งกระแสโลกข้อมูลข่าวสารยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก ท้ายที่สุดก็กระแสความนิยมต่อรายการก็ลดลงและหายไปที่สุด”

อย่างไรก็ตาม รายการเล่าข่าวได้กลับมานิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะยุคปัจจุบันพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการข่าวที่ประสบความสำเร็จมีรายการมากถึง 3 ราย ได้แก่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ขณะที่รายการข่าวปัจจุบันนี้เน้นเล่าข่าวแฝงบันเทิง ประเด็นข่าวชาวบ้านสนใจ ลดการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลง ทำให้ฟรีทีวีทั้งหลายผลิตรายการลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก

ความสำเร็จของรายการเล่าข่าวนั้น ส่วนหนึ่งมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้คนสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น โดยเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันล้วนมีผลกระทบต่อคนไทยทั้งสิ้น คนจึงต้องสนใจและบริโภคข่าวสารเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

“พฤติกรรมคนไทยปัจจุบันนี้ จริงจังน้อยลง และรายการข่าวเองเพิ่มสีสันการนำเสนอข่าวที่จูงใจ ด้วยพิธีกรที่เป็นกันเอง พูดคุยสอดแทรกสีสัน เพราะฉะนั้นคนดูข่าวมากมีความรู้ มีเกณฑ์ตัดสินใจและเครื่องมือป้องกันตัวเอง”

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สมัยก่อนข่าวทีวีก็จะออกอากาศเฉพาะ ข่าววิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ก็ออกได้เฉพาะสื่อของตัวเอง แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไป สื่อเองมีเจ้าของกิจการสื่อมากกว่า 1 สื่อ มีเครือข่ายมาก ดังนั้นข่าว ข้อมูลที่ไปทำงานสามารถนำออกมาใช้ยังสื่อต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า

อีกทั้งสื่อเองได้พยายามค้นหาพิธีกรที่มีความรู้ความสามารถ เพราะมีส่วนสำคัญทำให้รายการได้รับความนิยม เนื่องจากคนดูติดภาพลักษณ์ของพิธีกรมากกว่าติดใจข่าว ไม่เพียงเท่านั้น รายการข่าวเองได้ทำรายการเล่าข่าวในรูปแบบต่างๆ หลากหลาย เจาะกลุ่มเป้าหมายแบบทั้งแมส (คนทั่วไป) และเฉพาะกลุ่ม

“รายการเล่าข่าวใดก็ตาม ที่มีข้อมูลนำเสนอได้รวดเร็ว ทันใจ มีการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ไม่เสนอข่าวสุดขั้ว หรือรุนแรงเกินไป แสดงความรายการนั้นมีมาตรฐานใช้ได้ ”