มองจีน ณ ปลายตะวันตกเฉียงเหนือ…ซินเจียง

‘ซินเจียง’ หรือในชื่อเต็ม ‘เขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ ซินเจียง’ เป็นมณฑลที่อยู่ปลายสุดทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนที่ขนาดพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 16 ของผืนแผ่นดินของประเทศจีน หรือหากจะเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ ก็คือมีเนื้อที่ใหญ่เป็น 3 เท่าของประเทศไทย และแม้พื้นที่ส่วนใหญ่ของซินเจียงจะเต็มไปด้วยทะเลทรายและภูเขา แต่ภายใต้นั้นก็มีทรัพยากรน้ำมันและแร่ธาตุชนิดต่างๆ ฝังอยู่จำนวนมหาศาล

นอกจากน้ำมันแล้ว สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอีกประการหนึ่งของซินเจียง ก็คือ การมีชนกลุ่มต่างๆ ผสมปนเปกันมากถึง 47 ชนชาติ โดยชนชาติที่มีจำนวนมากรองจากฮั่น ก็คือ อุยกูร์ (Uyghurs) ชนชาติที่ส่วนใหญ่พูดภาษาเตอร์กิช และนับถือศาสนาอิสลาม

หากใครได้มาเดินในย่านชนกลุ่มน้อยในอุรุมชี (หรือ อูหลู่มู่ฉี ในภาษาจีนกลาง) เมืองเอกของมณฑลแห่งนี้ ก็คงจะอดถามตัวเองไม่ได้ว่า นี่เราอยู่ในประเทศจีนแน่หรือ?