ระริน อุทกะพันธุ์ แนวรุกใหม่ “อมรินทร์”

หลังจากบ่มเพาะประสบการณ์เข้มในธุรกิจสิ่งพิมพ์มาร่วม 10 ปี วันนี้ “ระริน อุทกะพันธุ์ ” ทายาทสาวคนโต ของ “ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ” เจ้าของอาณาจักรสิ่งพิมพ์แห่งค่ายอมรินทร์ พริ้นติ้ง ได้ต่อยอดชั่วโมงบินขึ้นมาสู่นักบริหารมืออาชีพอย่างเต็มตัว

จุดเด่นของระริน คือ ความสามารถหล่อหลอมแนวคิดทำธุรกิจแบบดั้งเดิม ซึ่งเน้นผลิตงานคุณภาพ และใช้เวลาให้ลูกค้ายอมรับ เข้ากับมิติทางการตลาดอย่างครบเครื่อง ทำให้ค่ายอมรินทร์ พริ้นติ้งในปัจจุบันยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาดและมีการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างน่าพอใจ

ในรอบปีที่ผ่านมา กิจการ “อมรินทร์ พริ้นติ้ง” ภายใต้การนำของหัวเรือใหญ่รุ่นลูก ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจปีหนึ่ง เพราะบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการลงทุน “เนื้อหา” ในฐานะโปรดักส์ “สื่อการอ่าน” (content business) โดยลบภาพเดิมที่วางไว้เป็น “สื่อสิ่งพิมพ์” (printing business)

เป้าหมายใน content business คือ เพื่อขานรับกับเทคโนโลยีและการตลาดในอนาคต ที่กำลังได้ขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องมายังโลกธุรกิจสื่อที่มี content เป็นตัวขับเคลื่อน

ขณะที่ธุรกิจสำนักพิมพ์ ระรินบริหารกิจการโดยยึดแกนความเป็นไปได้และความแม่นยำทางการตลาด มีเป้าหมายหลัก เพื่อการเพิ่มยอดจำหน่ายนิตยสารเดิม เพิ่มรายได้โฆษณา ออกนิตยสารหัวนอกเล่มใหม่เพิ่ม (Real Parenting) รวมทั้งผลิตหนังสือเล่มเพิ่ม

นอกจากนี้ ยังได้หารายได้เพิ่มจากฐานลูกค้าเดิมอย่างเข้มข้น ด้วยการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและเพื่อนบ้านใกล้เคียง และธุรกิจเทรนนิ่ง โดยมีกลุ่มบริษัท amarintour และ amarintraining เป็นหัวหอกในการเจาะกลุ่มเป้าหมาย

กล่าวได้ว่า ปีนี้ เป็นปีแห่งการพัฒนาและขยายตลาดเชิงรุกของอมรินทร์อีกครั้งหนึ่ง แต่แนวบุกครั้งนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แค่ไหน เร็วๆ นี้คงรู้คำตอบ…

Profile

Name : ระริน อุทกะพันธุ์ (แพร)
Born : 30ปี
Education :
ปริญญาโท การตลาด, University of Northumbria in Newcastle, England
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา
ประถมศึกษา ทิวไผ่งาม และ ราชวินิต
Career Highlights :
เม.ย. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์ และรักษาการ ผอ. ฝ่าย
พ.ศ. 2544 – 2545 บรรณาธิการบริหาร นิตยสารสุดสัปดาห์
พ.ศ. 2542 – 2547 รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
พ.ศ. 2539 – 2540 ผู้ช่วยผู้จัดการสายธุรกิจจัดจำหน่าย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
Family :
บุตรสาวคนโตของ ชูเกียรติ – เมตตา อุทกะพันธุ์ น้องชาย คือระพี อุทกะพันธุ์