ไกรสิน โตทับเที่ยง พลิกบทบาทสู่ถนนการเมือง

ทายาทของตระกูลโตทับเที่ยงขึ้นชื่อว่าเป็น generation ใหม่ที่เข้ามาดูแลกิจการของทางบ้าน ในธุรกิจ ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย แบรนด์ไทยแท้ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 25 ปี ไกรสินเข้ามาดูแลในส่วนของ consumer products ดูแลด้านการปรับปรุง พัฒนา ให้สินค้ามีแพ็กเก็จหลากหลาย มีความทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญเพื่อให้สินค้าตรา ปุ้มปุ้ย-ปลายิ้ม ก้าวเข้าสู่ระดับสากล

ทว่าในปีนี้ ไกรสินได้ตัดสินใจเบนเข็มทิศทางสายอาชีพของตัวเอง ด้วยความที่สนใจในเรื่องการเมืองเป็นทุนเดิม จึงผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวคนหนึ่ง ของพรรคไทยรักไทย และกำลังเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่น่าจับมอง

Profile

Name: ไกรสิน โตทับเที่ยง
Age: 27 ปี
Education:
– ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท การตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– โปรแกรมภาคฤดูร้อน California State University at Hayward
Career Highlights:
– ปัจจุบันนักการเมืองของพรรคไทยรักไทย
– ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
Family:
บุตรคนที่ 2 ของสุรินทร์ – อุทัยวรรณ โตทับเที่ยง