เส้นทาง…เมืองไทยรายสัปดาห์

1 ตุลาคม 2544

บริษัทไทยเดย์ ด็อท คอม เข้าไปจัดรายการ “เมืองไทยรายวัน”ทางช่อง 9 อสมท ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30-22.15 น. รูปแบบรายการเน้นรายงานเหตุการณ์น่าสนใจประจำวันและปกิณกะ

1 เมษายน 2546

“เมืองไทยรายวัน” เปลี่ยนเวลาออกอากาศใหม่เป็น 05.30-06.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หลังจากเรตติ้งรายการถดถอยไม่เป็นที่น่าพอใจ

4 เมษายน 2546

“เมืองไทยรายวัน” เปลี่ยนชื่อรายการมาเป็น “เมืองไทยรายสัปดาห์”ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 21.00-22.00 น. แต่ยังคงเป็นรายงานเหตุการณ์น่าสนใจและปกิณกะ

4 กรกฎาคม 2546

สนธิ ลิ้มทองกุล ตัดสินใจเป็นผู้จัดรายการด้วยตัวเอง หลังจากทีมงานผลิตรายการและพิธีกรรายการลาออก พร้อมชักชวน สโรชา พรอุดมศักดิ์ พร้อมปรับรูปแบบใหม่ เน้นวิเคราะห์ข่าวสาร สถานการณ์ และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเสมือนการมองเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยมุมมองแบบภูมิปัญญาตะวันออกของ สนธิ ลิ้มทองกุล ปะทะกับแนวคิดแบบโลกตะวันตก ของ สโรชา พรอุดมศักดิ์ จัดประจำทุกคืนวันศุกร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 22.00 – 23.00 น. ทางช่อง 9 อสมท

9 กันยายน 2548

รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ออกอากาศเป็นครั้งสุดท้ายทางช่อง 9 อสมท และในวันนั้น สนธิ ลิ้มทองกุล ได้นำเอาบทความที่มีชื่อว่า พ่อของแผ่นดิน มาอ่านออกอากาศ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ อสมท ได้มีคำสั่งให้ระงับการออกอากาศรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548

23 กันยายน 2548 – ปัจจุบัน

รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ได้ย้ายมาออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV ช่อง NEWS1 เป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.30 น. ซึ่งเป็นการจัดรายการนอกสถานที่ ในแบบที่เรียกว่า เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร ครั้งที่ 1-3 จัดที่หอประชุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และครั้งที่ 4 –ปัจจุบันจัดที่สวนลุมพินี พร้อมทั้งออกอากาศสด ผ่านทางเว็บไชต์ www.managerradio.com และ เครือข่ายวิทยุชุมชนอีกหลายสถานีทั่วประเทศ