รถยนต์เจาะตลาดใช้ ”แก๊ส”

“อุตสาหกรรมยานยนต์ ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการทำตลาดอีกครั้งเพื่อรับกับภาวะน้ำมันขาดแคลน “บิล ฟอร์ด ซีอีโอแห่งบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ เกริ่นในงานแถลงข่าวที่มหกรรมยานยนต์ นานาชาติ ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งแน่นอนฟอร์ดก็มีแผนในปรับสายการผลิตเพื่อรับภาวะน้ำมันแพงสุดแพงนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สแทน

ฟอร์ดในฐานะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกมีแผนผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบผสมผสานจำนวนปีละ 250,000 คัน เพื่อให้รถยนต์และรถบรรทุกสามารถใช้ทั้งแก๊ส และพลังานทดแทนอื่นได้ เช่นเอทานอล แต่ขณะเดียวกันฟอร์ดก็ต้องการความชัดเจนจากรัฐบาลอเมริกันว่าจะสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือกอื่นหรือไม่ เช่น จำนวนปั๊มน้ำมัน เมื่อเทียบกับที่ยุโรป ที่มีการสนับสนุนให้ใช้พลังานทางเลือกใหม่ ด้วยแรงจูงใจอย่างเรื่องภาษี ซึ่งนอกจากทำให้ประหยัดพลังงานน้ำมันแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย