เทรนด์ ”เท้า” อเมริกัน

รองเท้าที่ประดับประดาด้วยเพชรพลอย รองเท้าเปลือยส้น และรองเท้าบูท ขับเคลื่อนตลาดรองเท้าในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา ทำให้ยอดขายโตประมาณ 9% โดยจากการสำรวจของบริษัท NPD Group บริษัทวิจัยการตลาดพบว่าชาวอเมริกันใช้จ่ายเงินสำหรับซื้อรองเท้าถึง 42,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.63 ล้านล้านบาท คิดเป็นจำนวน 1,400 ล้านคู่ มากกว่าปี 2004 จำนวน 5%

ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือน สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2005 พบว่าชาวอเมริกันจับจ่ายใช้สอยสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายรวมถึง 179,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 6.98 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากปี 2004

สำหรับร้านจำหน่ายรองเท้าขนาดใหญ่ของอเมริกา อย่าง DSW Inc. มียอดขายเพิ่มขึ้น 5.4% Foot Locker Inc. เพิ่ม 2.7% Payless ShoeSource Inc. เพิ่ม 2.4% และหากแยกย่อยอีกจะพบว่ายอดขายรองเท้าผู้หญิงเพิ่มขึ้น 8% จากรองเท้าที่มีการตกแต่งประดับประดาเพชร พลอย รองเท้าบูท รองเท้าใส่สบาย รองเท้าปีนเขา เป็นต้น