Fitur 2006 : มหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ

ผ่านไปแล้วสำหรับมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองมาดริด ในระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม มี 26 ประเทศได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประเทศไทยก็ร่วมงานด้วย โดยการจัดบูธขนาดใหญ่โชว์ นวดไทย อาหารไทย และการจัดดอกไม้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก

ในโซนของประเทศแถบเอเชียจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ อาทิ บูธของประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งงานนี้ได้ใช้หนังเรื่อง Memoirs of a Geisha ช่วยในการโปรโมตการท่องเที่ยวด้วย

ไม่น้อยหน้าสำหรับเจ้าภาพสเปน ได้จับจองพื้นที่นิทรรศการใหญ่สุด มากันทุกแคว้น นำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายมากตามลักษณะภูมิประเทศของแต่ละแห่ง เพื่อจะบูมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ