ทำเลทองลอยฟ้า

เจ้าของมีเดีย : Oh My!

ประเภทสื่อ : Aircraft media

ลักษณะ : การผลิตสื่อสำหรับการโฆษณาทั้งภายในและภายนอกเครื่องบิน ด้วยการใช้สติกเกอร์ชนิดพิเศษ ห่อหุ้มลำตัวเครื่องบิน และใช้สื่อชนิดต่างๆ ภายในเครื่อง

จุดเด่น : สื่อที่ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงระหว่างการเดินทาง

ราคา : 2-5 แสนบาทต่อเดือน

ทำเล : เครื่องบิน

เป้าหมายทางการตลาด : ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเจ้าของสินค้า ทั้งการตอกย้ำแบรนด์ และเพิ่มยอดขาย

เป้าหมายกลุ่มผู้บริโภคสื่อ :
– เพศ : ชายและหญิง อายุ 22-49 ปี
– สถานภาพ : โสด 55% แต่งงาน 45%
– อาชีพ : นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่รัฐบาล และนักท่องเที่ยว
– สถานะทางสังคม : กลุ่ม B รายได้ตั้งแต่ 25,000 บาทต่อเดือน

ประสิทธิภาพสื่อ :
– ผู้บริโภครับสื่ออย่างน้อย 1 แสนคนต่อเดือน ต่อเครื่องบิน 1 ลำ
– ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการ ในลักษณะยกระดับภาพสินค้า
– กระตุ้นการรับรู้แบรนด์ใหม่

พื้นที่/อัตรา (ไม่รวมค่าผลิต)
– Wrap ลำตัวเครื่องบิน / 5 แสนบาทต่อเดือน ระยะสัญญา 11 เดือน
– Tray Table ถาดรองสำรับอาหารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง / 3 แสนบาทต่อเดือน
– Headrest ผ้ารองพนักพิงศีรษะ / 2 แสนบาทต่อเดือน
– Overhead Bin Locker ที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ / 4 แสนบาทต่อเดือน