สปอตออฟโรด…ป้ายอัจฉริยะ

เจ้าของมีเดีย : บริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิชั่น จำกัด

ประเภท : จอภาพ LED ใช้ระบบเครือข่าย E-ternet ระบบจีพีอาร์เอส (GPRS) ทำงาน
ผ่านห้องควบคุมผ่านมอนิเตอร์

ลักษณะ : ขนาดป้าย 20 ตร.ม. แบ่งพื้นที่โฆษณาจากตัวป้าย 30% ตัวป้ายมีองค์ประกอบ 3 ส่วน
1.ผังแสดงเส้นทางการจราจรสายหลักกรุงเทพฯ
2.จอภาพมีพื้นที่โฆษณาตัดกับภาพจราจร
3.รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ รถติด น้ำท่วม ไฟไหม้

ทำเล : 40 จุดทั่วกรุงเทพฯ เน้นติดตั้งบนโครงเหล็กคร่อมถนนสายสำคัญๆ ซึ่งมีจราจรคับคั่ง เปิดสัญญาณภาพตั้งแต่เวลา 05.00-02.00 น.

ราคา : เหมาจ่าย เดือนละ 900,000 บาท สามารถลงป้ายได้ทั้ง 40 จุดทั่วกรุงเทพฯ

ประสิทธิภาพสื่อ : ป้ายอัจจริยะเน้นจุดติดตั้ง บริเวณถนนที่ประมาณรถ 40,000 – 240,000 คัน/
วัน โดยมีการประเมินว่า รถที่วิ่ง 10 คันผ่านป้ายอัจฉริยะ จะแหงนหน้ามอง อย่างน้อย 2 คัน เพราะความสะดุดตาของภาพสีที่เด่นชัด จากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนสีได้ตามทุกช่วงเวลา

สินค้าที่เหมาะสม: โครงการบ้าน, โฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ, ปั๊มน้ำมัน,ห้างสรรพสินค้า, สถานที่ท่องเที่ยว

ยิงสปอตพันๆ ครั้ง

ป้ายจราจรอัจฉริยะ เป็นป้ายที่มีความโดดเด่น แตกต่างจากป้ายโฆษณาอื่นๆ คือ มีการแสดงผล และการยิงความถี่ของโฆษณาสินค้ามากกว่า 2,000 ครั้งต่อวัน หรือประมาณ 1,270 นาที/วัน สลับปรับเปลี่ยนไปมา กับการรายงานสภาพจราจรในแต่ละช่วงเวลา

“ลาดพร้าว” ถนนสุดฮอต

จากทำเล 40 จุดที่ติดตั้งป้ายอัจฉริยะ ซึ่งเน้นจุดที่มีปริมาณรถวิ่งผ่านสูงสุดต่อวัน จากผลการสำรวจพบว่า บริเวณแยกลาดพร้าว เป็นจุดติตั้งป้ายที่มีปริมาณรถวิ่งมากถึง 240,000 คัน/วัน ส่วนจุดที่มีรถวิ่งน้อยที่สุด คือ บริเวณบ้านมนังคศิลา มี 40,000 คัน/วัน