ตัวอย่างเด็ดๆ banner ยุคใหม่

ด้วยความเร็วของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยความสามารถของโปรแกรมและระบบ Flash บวกกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ป้ายโฆษณาหรือ Banner บนเว็บยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียง 2 3 ภาพกะพริบสลับกันแบบเดิม ดังเช่น 4 ตัวอย่างที่น่าสนใจต่อไปนี้